Sản Phẩm

.

Showing 1–16 of 69 results

 • New

  LINDE R20S-12 (02617)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02617
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115B02685
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 10.755mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.520mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện khô: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  LINDE R20S-12 (02619)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02619
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115B02706
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 10.755mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.520mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện khô: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  LINDE R20S-12 (02621)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02621
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115B02766
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 10.755mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.520mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện khô: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FD25T-16 (02468)

  Xe nâng dầu Komatsu FD25T-16
  Mã sản phẩm: 02468
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD25T-16
  Số series: 720337
  Sản xuất năm: 2006/10
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.900mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  TOYOTA 02-8FDF25D (02430)

  Xe nâng dầu TOYOTA 02-8FDF25D
  Mã sản phẩm: 02430
  Nhà sản xuất: TOYOTA
  Model: 02-8FDF25D
  Số series: 8FDF25-12995
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 6.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.570mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE E20PH-01 (02550)

  Xe nâng điện Linde E20PH-01
  Mã sản phẩm: 02550
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E20PH-01
  Số Series: H2X386B00376
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.140mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.110mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện: Hoppecke 48V-775Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE E20PH-01 (02551)

  Xe nâng điện Linde E20PH-01
  Mã sản phẩm: 02551
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E20PH-01
  Số Series: H2X386U02989
  Sản xuất năm: 2007
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.140mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.110mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện: Hoppecke 48V-775Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE E20PH-00 (02554)

  Xe nâng điện Linde E20PH-00
  Mã sản phẩm: 02554
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E20PH-00
  Số Series: H2X386U02939
  Sản xuất năm: 2007
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.140mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.110mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện: Hoppecke 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE E20PH-00 (02555)

  Xe nâng điện Linde E20PH-00
  Mã sản phẩm: 02555
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E20PH-00
  Số Series: H2X386U02853
  Sản xuất năm: 2007
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.140m
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.110mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện: Hoppecke 48V-775Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE E20PH-01 (02553)

  Xe nâng điện Linde E20PH-01
  Mã sản phẩm: 02553
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E20PH-01
  Số Series: H2X386U02976
  Sản xuất năm: 2007
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.140mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.110mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện: Hoppecke 48V-775Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE R20S-12 (02541)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02541
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115C02020
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 6.450mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.830mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện: Hawker 48V-700Ah, Mới 100%
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  LINDE R20S-12 (02540)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02540
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115C01860
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 6.450mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.830mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện: Hawker 48V-700Ah, Mới 100%
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • LINDE E20PH-01 (02556)

  Xe nâng điện Linde E20PH-01
  Mã sản phẩm: 02556
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E20PH-01
  Số Series: H2X386U02799
  Sản xuất năm: 2007
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.140mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.110mm
  Càng nâng dài: 1.100mm
  Bình điện: Hoppecke 48V-775Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD15LC-18 (02530)

  Xe nâng dầu Komatsu FD15LC-18
  Mã sản phẩm: 02530
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD15LC-18
  Số series: 641535
  Sản xuất năm: 2003/01
  Tải trọng: 1.500kg
  Nâng cao: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.970mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hộp số: Số cơ
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE E20PH-00 (02552)

  Xe nâng điện Linde E20PH-00
  Mã sản phẩm: 02552
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E20PH-00
  Số Series: H2X386U02881
  Sản xuất năm: 2007
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.140mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.110mm
  Càng nâng dài: 1.100mm
  Bình điện: Classic 48V-775Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H70D-03 (02538A)

  Xe nâng dầu LINDE H70D-03
  Mã sản phẩm: 02538A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H70D-03
  Số series: E1X353R00657
  Sản xuất năm: 2004
  Tải trọng: 7.000kg
  Chiều cao làm việc: 6.115mm
  Động cơ: Deutz
  Bánh xe: Bánh đặc, bánh trước bánh đôi, ĐQSD