Sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Showing 1–16 of 99 results

 • New

  KOMATSU FE25-1 (02793)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1 
  Mã sản phẩm: 02793
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300480
  Sản xuất năm: 2015/01
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.070mm
  Càng nâng dài: 1070mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

   

   

   

 • New

  KOMATSU FB09H-12 (02758)

  Xe nâng điện KOMATSU FB09H-12
  Mã sản phẩm: 02758
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB09H-12
  Số Series: 832990
  Sản xuất năm: 2007/11
  Tải trọng nâng: 900kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : Kobe 48V-240Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc,ĐQSD

   

   

   

   

 • New

  KOMATSU FB15-12 (02766)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12 
  Mã sản phẩm: 02766
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 849905
  Sản xuất năm: 2015/12
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng: Standard (FV3.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.200mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : Hitachi 48V-565Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc,ĐQSD

   

   

 • New

  KOMATSU FH40-1 (02709)

  Xe nâng điện KOMATSU FH40-1 
  Mã sản phẩm: 02709
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FH40-1
  Số Series: 138080
  Sản xuất năm: 2013/02
  Tải trọng nâng: 4.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 2.000mm
  Nhiên liệu: Diesel.
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD.

   

   

   

   

   

 • New

  TOYOTA 7FD35 (02622)

  Xe nâng dầu TOYOTA 7FD35 
  Mã sản phẩm:02622
  Nhà sản xuất: Toyota
  Model: 7FD35
  Số series: 7FDK40-16775
  Sản xuất năm: 2007/01
  Tải trọng: 3.500kg
  Chiều cao làm việc: 5.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 3.240mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Khung nâng: Standand (FV6.0)
  Nhiên liệu: Diesel.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

   

 • New

  TOYOTA 02-8FDF25D (02430)

  Xe nâng dầu TOYOTA 02-8FDF25D 
  Mã sản phẩm:02430
  Nhà sản xuất: Toyota
  Model: 02-8FDF25D
  Số series: 8FDF25-12995
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 6.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.570mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Khung nâng: Triplex (FV6.0)
  Nhiên liệu: Diesel.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

   

 • New

  KOMATSU FD20NT-16 (02667)

  Xe nâng dầu Komatsu FD20NT-16
  Mã sản phẩm: 02667
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD20NT-16
  Số series: 701196
  Sản xuất năm: 2005/03
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.370mm
  Khung nâng: Standand (FV3.0)
  Nhiên liệu: Diesel.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

   

   

   

   

   

 • New

  Càng nâng đôi DURWEN DPK35CS (Sao chép)

  Càng nâng đôi DURWEN DPK35CS
  Nhà sản xuất: Durwen
  Số Series: D11624009
  Tải trọng:3000kg đến 4500kg
  Càng bung ra: 1900mm
  Càng dày: 1150-1200mm

   

   

   

   

 • KOMATSU FE25-1 (02707)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02707
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300381
  Sản xuất năm: 2014/11
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD.

   

   

 • Bộ dịch càng xe nâng – Cascade (UPF3-0553 OR)

  Bộ dịch càng xe nâng – Cascade
  Nhà sản xuất: Cascade
  Model: UPF3-0553 OR
  Số Series: VER561857-1RO
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng:4000kg

   

   

   

   

 • Càng tròn nâng cuộn

  Càng tròn nâng cuộn
  Sản xuất năm: 2020
  Chiều dài: 2000mm
  Phi: 170mm.

   

 • KOMATSU FB10RS-15 (02626)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10RS-15
  Mã sản phẩm: 02626
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10RS-15
  Số Series: 153361
  Sản xuất năm: 2014/07
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standand (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.500mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : GS 48V-201Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

   

 • KOMATSU FG18L-15 (02670)

  Xe nâng gas KOMATSU FG18L-15
  Mã sản phẩm:02670
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FG18L-15
  Số Series: 240425
  Sản xuất năm: 1989/02
  Tải trọng nâng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standand (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Chiều dài càng nâng: 1150mm
  Nhiên liệu: Gas
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

 • Bộ dịch càng xe nâng – Fork Positioners

  Bộ dịch càng xe nâng – Fork Positioners
  Nhà sản xuất: Stabau
  Model: S11-ZVKGS25-BR01
  Số Series: 1147414
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 1.800kg

   

   

   

   

 • Bộ dịch càng xe nâng – Fork Positioners

  Bộ dịch càng xe nâng – Fork Positioners
  Nhà sản xuất: Stabau
  Model: S11-ZVKGS25-BR01
  Số Series: 1147409
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 1.800kg

   

   

   

 • KOMATSU FB10RS-15 (02625)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10RS-15
  Mã sản phẩm: 02625
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10RS-15
  Số Series: 153359
  Sản xuất năm: 2014/07
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.100mm
  Khung nâng: Standand (FV4.1)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.350mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : Kobe 48V-201Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD