Sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Showing 1–16 of 64 results

 • New

  LINDE R16N-03 (02642)

  Xe nâng điện Linde R16N-03
  Mã sản phẩm: 02642
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R16N-03
  Số Series: G1X115W03178
  Sản xuất năm: 2008
  Tải trọng nâng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 8.450mm
  Khung nâng: Triplex (3F8450)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 3.390mm
  Càng nâng dài: 1.150mm
  Bình điện nước: Hawker 48V-620Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

   

   

   

   

   

 • New

  LINDE R14N-03 (02572)

  Xe nâng điện Linde R14N-03
  Mã sản phẩm: 02572
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R14N-03
  Số Series: G1X115W00658
  Sản xuất năm: 2008
  Tải trọng nâng: 1.400kg
  Chiều cao làm việc: 7.595mm
  Khung nâng: Triplex (3F7595)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 3.300mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện nước: Classic 48V-560Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  LINDE R14SN (02571)

  Xe nâng điện Linde R14SN
  Mã sản phẩm: 02571
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R14SN
  Số Series: G1X115Z01057
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng nâng: 1.400kg
  Chiều cao làm việc: 7.595mm
  Khung nâng: Triplex (3F7595)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 3.290mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện nước: Hawker 48V-560Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  LINDE R20S-12 (02618)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02618
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115B02698
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 10.755mm
  Khung nâng: Triplex (3F10755)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.520mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện nước: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  LINDE R20S-12 (02576)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02576
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115C01450
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 11.500mm
  Khung nâng: Triplex (3F1150)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.950mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện nước: Hawker 48V-775Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  LINDE R20S-12 (02617)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02617
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115B02685
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 10.755mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.520mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện khô: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  LINDE R20S-12 (02619)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02619
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115B02706
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 10.755mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.520mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện khô: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  LINDE R20S-12 (02621)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02621
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115B02766
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 10.755mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.520mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện khô: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FD25T-16 (02468)

  Xe nâng dầu Komatsu FD25T-16
  Mã sản phẩm: 02468
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD25T-16
  Số series: 720337
  Sản xuất năm: 2006/10
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.900mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  TOYOTA 02-8FDF25D (02430)

  Xe nâng dầu TOYOTA 02-8FDF25D
  Mã sản phẩm: 02430
  Nhà sản xuất: TOYOTA
  Model: 02-8FDF25D
  Số series: 8FDF25-12995
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 6.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.570mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE R20S-12 (02541)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02541
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115C02020
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 6.450mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.830mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện: Hawker 48V-700Ah, Mới 100%
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  LINDE R20S-12 (02540)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02540
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115C01860
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 6.450mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.830mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện: Hawker 48V-700Ah, Mới 100%
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FD15LC-18 (02530)

  Xe nâng dầu Komatsu FD15LC-18
  Mã sản phẩm: 02530
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD15LC-18
  Số series: 641535
  Sản xuất năm: 2003/01
  Tải trọng: 1.500kg
  Nâng cao: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.970mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hộp số: Số cơ
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H70D-03 (02538A)

  Xe nâng dầu LINDE H70D-03
  Mã sản phẩm: 02538A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H70D-03
  Số series: E1X353R00657
  Sản xuất năm: 2004
  Tải trọng: 7.000kg
  Chiều cao làm việc: 6.115mm
  Động cơ: Deutz
  Bánh xe: Bánh đặc, bánh trước bánh đôi, ĐQSD

 • LINDE H80D-900-02 (02538B)

  Xe nâng dầu LINDE H80D/900-02
  Mã sản phẩm: 02538B
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H80D/900-02
  Số series: E1X353P01279
  Sản xuất năm: 2003
  Tải trọng: 8.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.100mm
  Động cơ: Deutz
  Bánh xe: Bánh hơi, bánh trước bánh đôi, ĐQSD

 • KOMATSU FH45-1 (02472)

  Xe nâng dầu Komatsu FH45-1
  Mã sản phẩm: 02472
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FH45-1
  Số series: 138056
  Sản xuất năm: 2013/01
  Tải trọng: 4.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.170mm
  Càng nâng dài: 1.370mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD