Sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • e19bdc8ce9770a295366

  KOMATSU FB25EX-11 (02160)

  Xe nâng điện FB25EX-11
  Mã sản phẩm: 02160
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20EX-11
  Số Series: 815186
  Năm sản xuất: 2005/6
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm


 • 1d126992fd6c1e32477d

  KOMATSU FB20EX-11 (02102)

  Xe nâng điện FB20EX-11
  Mã sản phẩm: 02102
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20EX-11
  Số Series: 819711
  Năm sản xuất: 2012/04
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm


 • 5df9710eb2f851a608e9

  KOMATSU FB18-12 (02097)

  Xe nâng điện KOMATSU FB18-12
  Mã sản phẩm: 02097
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB18-12
  Số Series: 838784
  Năm sản xuất: 2010/3
  Tải trọng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 4b772b94f662153c4c73

  KOMATSU FB15-12 (02127)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02127
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Số Series: 845046
  Năm sản xuất: 2013/5
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • a137ba5540a3a3fdfab2

  KOMATSU FB25HB-11 (02174)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25HB-11
  Mã sản phẩm: 02174
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Số Series: 817767
  Năm sản xuất: 2008/9
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 20a6f70e7ff89ca6c5e9

  KOMATSU FB25-12 (02172)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25-12
  Mã sản phẩm: 02172
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25-12
  Số Series: 100142
  Năm sản xuất: 2013/9
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • f8bbb2f0a36a43341a7b

  KOMATSU FB14RL-14 (HMC279)

  KOMATSU FB14RL-14
  Mã sản phẩm: HMC279
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB14RL-14
  Số Series: 142187
  Năm sản xuất: 2008/10
  Tải trọng: 1.400kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 32d2e363f3f913a74ae8

  KOMATSU FB15RS-14 (02096)

  KOMATSU FB15RS-14
  Mã sản phẩm: 02096
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RS-14
  Số Series: 142825
  Năm sản xuất: 2009/03
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • b523525b837a6024396b

  KOMATSU FB15RL-12 (02125)

  Xe nâng điện FB15RL-12
  Mã sản phẩm: 02125
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RL-12
  Số series: 87034
  Năm sản xuất: 2003/04
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 5.500mm


 • image011

  KOMATSU FB10-12 (02058)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10-12
  Mã sản phẩm: 02058
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10-12
  Số series: 840593
  Sản xuất năm: 2011/2
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm