Xe Nâng Hàng

Xe nâng hàng

Showing 1–16 of 26 results

 • New

  KOMATSU FD25T-15 (02467)

  Xe nâng dầu Komatsu FD25T-15
  Mã sản phẩm: 02467
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD25T-15
  Số series: 571866
  Sản xuất năm: 2002/11
  Tải trọng: 2.500kg
  Nâng cao: 3.700mm

 • New

  LINDE H70D-01 (02444)

  Xe nâng dầu LINDE H70D-01
  Mã sản phẩm: 02444
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H70D-01
  Số series: H2X396C00138
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 7.000kg
  Nâng cao: 4.150mm

 • New

  LINDE R20S-12 (02498)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02498
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115C01978
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 6.200mm

 • New

  LINDE H35D-01 (02438A)

  Xe nâng dầu LINDE H35D-01
  Mã sản phẩm: 02438A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H35D-01
  Số series: H2X393R00310
  Sản xuất năm: 2004
  Tải trọng: 3.500kg
  Nâng cao: 3.900mm

 • New

  LINDE R20S-12 (02495)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02495
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115C01997
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 6.200mm

 • New

  LINDE R16SN-12 (02492)

  Xe nâng điện Linde R16SN-12
  Mã sản phẩm: 02492
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R16SN-12
  Số Series: H2X115E00536
  Sản xuất năm: 2014
  Tải trọng nâng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 5.800mm

 • New

  LINDE R16SN-12 (02508)

  Xe nâng điện Linde R16SN-12
  Mã sản phẩm: 02508
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R16SN-12
  Số Series: H2X115C04042
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng nâng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 8.255mm

 • New

  LINDE R20-03 (02511)

  Xe nâng điện Linde R20-03
  Mã sản phẩm: 02511
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20-03
  Số Series: G1X115W00487
  Sản xuất năm: 2008
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 6.655mm

 • New

  KOMATSU FD15C-18 (02448)

  Xe nâng Dầu Komatsu FD15C-18
  Mã sản phẩm: 02448
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD15C-18
  Số series: 643302
  Sản xuất năm: 2003/10
  Tải trọng: 1.500kg
  Nâng cao: 3.000mm

 • New

  KOMATSU FD20T-17 (02358)

  Xe nâng Dầu Komatsu FD20T-17
  Mã sản phẩm: 02358
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD20T-17
  Số series: 304494
  Sản xuất năm: 2010/08
  Tải trọng: 2.000kg
  Nâng cao: 3.000mm

 • New

  UNICARRIERS FD25T4 (02450)

  Xe nâng dầu UNICARRIERS FD25T4
  Mã sản phẩm: 02450
  Nhà sản xuất: UNICARRIERS
  Model: FD25T4
  Số series: 3B533008
  Sản xuất năm: 2015/08
  Tải trọng: 2.500kg
  Nâng cao: 3.000mm

 • New

  LINDE H50D (01355)

  Xe nâng Dầu Linde H50D
  Mã sản phẩm: 01355
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H50D
  Số series: H2X394R01936
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 5.000kg
  Nâng cao: 4.800mm

 • LINDE H18D-03 (02164)

  Xe nâng dầu Linde H18D-03
  Mã sản phẩm: 02164
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H18D-03
  Số Series: H2X350M00897
  Sản xuất năm: 2001/05
  Tải trọng nâng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm

 • KOMATSU FB14RL-14 (HMC279)

  Xe nâng điện Komatsu FB14RL-14
  Mã sản phẩm: HMC279
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB14RL-14
  Số Series: 142187
  Năm sản xuất: 2008/10
  Tải trọng: 1.400kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm

 • KOMATSU FB15RS-14 (02096)

  Xe nâng điện Komatsu FB15RS-14
  Mã sản phẩm: 02096
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RS-14
  Số Series: 142825
  Năm sản xuất: 2009/03
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm

 • LINDE K13 (02086)

  Linde K13
  Mã sản phẩm: 02086
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: K13
  Số Series: 61X011T00508
  Năm sản xuất: 2006
  Tải trọng: 1.300kg
  Chiều cao làm việc: 12.970mm