Xe Nâng Hàng

Xe nâng hàng

Showing 1–20 of 67 results

 • MITSUBISHI FD15 (02702)

  Xe nâng dầu MITSUBISHI FD15
  Mã sản phẩm: 02702
  Nhà sản xuất: MITSUBISHI
  Model: FD15
  Số Series: F16C43530
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.300mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.3)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.970mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Động cơ: Mitsubishi
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: 04 bánh đặc (ĐQSD)

 • LINDE H25D (03070A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D
  Mã sản phẩm: 03070A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D
  Số series: H2X392S03020
  Sản xuất năm: 2005
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.700mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.7)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.120mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE HT25D (01411)

  Xe nâng dầu LINDE HT25D
  Mã sản phẩm: 01411
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: HT25D
  Số series: C11218F00482
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4320mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.320)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.190mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Động cơ: Yanmar
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB15-12 (02981)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12 
  Mã sản phẩm: 02981
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 845958
  Sản xuất năm: 2013/11
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2000mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Bình điện : 48V-468Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE N20 (02902)

  Xe nâng pallet điện LINDE N20
  Mã sản phẩm: 02902
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: N20
  Số series: W4X132E00181
  Sản xuất năm: 2014
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng dài: 520×1.150mm
  Động cơ: Hawker 24V500Ah
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • KOMATSU KBT1 (03008J)

  Xe kéo điện KOMATSU KBT1
  Mã sản phẩm: 03008J
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: KBT1
  Số series: 10038
  Tải trọng: 1000kg
  Bình điện: GS 24V ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE HT25D (01256)

  Xe nâng dầu LINDE HT25D
  Mã sản phẩm: 01256
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: HT25D
  Số series: C11218F00048
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 2750mm
  Khung nâng: Duplex (VFF2.750)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.119mm
  Càng nâng dài: 1.020mm
  Động cơ: Yanmar
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H35D-01 (03051)

  Xe nâng dầu LINDE H35D-01
  Mã sản phẩm: 03051
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H35D-01
  Số series: H2X393C05301
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 3.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.655mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.655)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.170mm
  Càng nâng dài: 1.600mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H25D-01 (02144A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02144A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392N01785
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.000)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.600mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H25D-01 (02479A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02479A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392N01963
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.100mm
  Khung nâng: Standard (FV3.100)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.170mm
  Càng nâng dài: 1.100mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE HT25D (01370)

  Xe nâng dầu LINDE HT25D
  Mã sản phẩm: 01370
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: HT25D
  Số series: C11218F00359
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.050mm
  Khung nâng: Standard (FV4.050)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.870mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Động cơ: Yanmar
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H30D (01682)

  Xe nâng dầu LINDE H30D
  Mã sản phẩm: 01682
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D
  Số series: H2X393Z01219
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng: Duplex (VFF3.500)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.380mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H30D (02570A)

  Xe nâng dầu LINDE H30D
  Mã sản phẩm: 02570A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D
  Số series: H2X393P02273
  Sản xuất năm: 2003
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.700mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.700)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.180mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H25D (02870)

  Xe nâng dầu LINDE H25D
  Mã sản phẩm: 02870
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D
  Số series: H2X392W01128
  Sản xuất năm: 2008
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.715mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.715)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.100mm
  Càng nâng dài: 1.100mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, Mới 100%

 • LINDE W08 (03043)

  Xe kéo điện LINDE W08 
  Mã sản phẩm: 03043
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: W08
  Số series: W41191F00166
  Sản xuất năm: 2015
  Lực kéo: 1400N
  Tải trọng: 800kg
  Bình điện: 48V ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD30T-15 (02879)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD30T-15
  Mã sản phẩm: 02879
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD30T-15
  Số Series: 571427
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.980mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh hơi (ĐQSD)

 • KOMATSU FB15-12 (02764)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12 
  Mã sản phẩm: 02764
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 849839
  Sản xuất năm: 2015/12
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Bình điện : Hitachi 48V-402Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB15EXL-11 (02767)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15EXL-11
  Mã sản phẩm: 02767
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15EXL-11
  Số Series: 807394
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1000mm
  Bình điện : Kobe 48V-400Ah ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE L16AS (01951)

  Xe nâng pallet điện LINDE L16AS
  Mã sản phẩm: 01951
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: L16AS
  Số series: W4X131E01179
  Sản xuất năm: 2014
  Tải trọng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Duplex (VFF3.000)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.900mm
  Càng nâng: 560x1500mm
  Bình điện : Hawker 24V-375Ah ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • LINDE H30D-02 (03052)

  Xe nâng dầu LINDE H30D-02
  Mã sản phẩm: 03052
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D-02
  Số series: H2X393F04538
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.655mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.655)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.140mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD