Xe Nâng Hàng

Xe nâng hàng

Showing 1–16 of 74 results

 • KOMATSU FB15RL-15 (02785)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15RL-15 
  Mã sản phẩm: 02785
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RL-15
  Số Series: 152931
  Sản xuất năm: 2014/04
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Chiều dài càng nâng: 1070mm
  Bình điện : Kobe 48V-390Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc,ĐQSD

   

   

   

 • KOMATSU FE25-1 (02793)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1 
  Mã sản phẩm: 02793
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300480
  Sản xuất năm: 2015/01
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.070mm
  Càng nâng dài: 1070mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

   

   

   

 • KOMATSU FB09H-12 (02758)

  Xe nâng điện KOMATSU FB09H-12
  Mã sản phẩm: 02758
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB09H-12
  Số Series: 832990
  Sản xuất năm: 2007/11
  Tải trọng nâng: 900kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : Kobe 48V-240Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc,ĐQSD

   

   

   

   

 • KOMATSU FB15-12 (02766)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12 
  Mã sản phẩm: 02766
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 849905
  Sản xuất năm: 2015/12
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng: Standard (FV3.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.200mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : Hitachi 48V-565Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc,ĐQSD

   

   

 • KOMATSU FH40-1 (02709)

  Xe nâng điện KOMATSU FH40-1 
  Mã sản phẩm: 02709
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FH40-1
  Số Series: 138080
  Sản xuất năm: 2012/02
  Tải trọng nâng: 4.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 2.000mm
  Nhiên liệu: Diesel.
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD.

   

   

   

   

   

   

 • TOYOTA 7FD35 (02622)

  Xe nâng dầu TOYOTA 7FD35 
  Mã sản phẩm:02622
  Nhà sản xuất: Toyota
  Model: 7FD35
  Số series: 7FDK40-16775
  Sản xuất năm: 2007/01
  Tải trọng: 3.500kg
  Chiều cao làm việc: 5.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 3.240mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Khung nâng: Standand (FV6.0)
  Nhiên liệu: Diesel.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

   

 • TOYOTA 02-8FDF25D (02430)

  Xe nâng dầu TOYOTA 02-8FDF25D 
  Mã sản phẩm:02430
  Nhà sản xuất: Toyota
  Model: 02-8FDF25D
  Số series: 8FDF25-12995
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 6.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.570mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Khung nâng: Triplex (FV6.0)
  Nhiên liệu: Diesel.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

   

 • KOMATSU FD20NT-16 (02667)

  Xe nâng dầu Komatsu FD20NT-16
  Mã sản phẩm: 02667
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD20NT-16
  Số series: 701196
  Sản xuất năm: 2005/03
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.370mm
  Khung nâng: Standand (FV3.0)
  Nhiên liệu: Diesel.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

   

   

   

   

   

 • KOMATSU FE25-1 (02707)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02707
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300381
  Sản xuất năm: 2014/11
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD.

   

   

 • KOMATSU FB10RS-15 (02626)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10RS-15
  Mã sản phẩm: 02626
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10RS-15
  Số Series: 153361
  Sản xuất năm: 2014/07
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standand (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.500mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : GS 48V-201Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

   

 • KOMATSU FG18L-15 (02670)

  Xe nâng gas KOMATSU FG18L-15
  Mã sản phẩm:02670
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FG18L-15
  Số Series: 240425
  Sản xuất năm: 1989/02
  Tải trọng nâng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standand (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Chiều dài càng nâng: 1150mm
  Nhiên liệu: Gas
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

 • KOMATSU FB10RS-15 (02625)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10RS-15
  Mã sản phẩm: 02625
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10RS-15
  Số Series: 153359
  Sản xuất năm: 2014/07
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.100mm
  Khung nâng: Standand (FV4.1)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.350mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : Kobe 48V-201Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

   

 • KOMATSU FB15RL-12 (02664)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15RL-12
  Mã sản phẩm: 02664
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RL-12
  Số Series: 91693
  Sản xuất năm: 2005/12
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.300mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.3)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : Kobe 48V-280Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane,ĐQSD

   

 • LINDE E18C-02 (02660)

  Xe nâng điện LINDe E18C-02
  Mã sản phẩm: 02660
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: E18C-02
  Số series: H2X335T05410
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (2F3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.500mm
  Bình điện: Hoppecke 48V-550/775AH,ĐQSD.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

 • KOMATSU FD20C-16 (02668)

  Xe nâng dầu Komatsu FD20C-16 
  Mã sản phẩm: 02668
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD20C-16
  Số series: 715091
  Sản xuất năm: 2006/06
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Khung nâng: Standand (FV3.0)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe: 2 bánh trước bánh hơi , 2 bánh sau bánh đặc , ĐQSD.

   

   

   

 • LINDE T20SP (02154A)

  Xe nâng điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 02154A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131T03026
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 200mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 80mm
  Càng nâng dài: 1150mm
  Bình điện: Hoppecke 24V-375Ah,ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu PU, ĐQSD