Xe nâng dầu

Xe nâng dầu Tín Quang

Showing 1–20 of 25 results

 • New

  LINDE H40D-01 (02515)

  Xe nâng dầu LINDE H40D-01
  Mã sản phẩm: 02515
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H40D-01
  Số series: H2X394C01699
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 4.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Triplex (3F4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.200mm
  Càng nâng dài: 1.800mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FD18H-15 (02666)

  Xe nâng điện KOMATSU FD18H-15
  Mã sản phẩm: 02666
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD18H-15
  Số Series: 230116
  Sản xuất năm: 1988/11
  Tải trọng nâng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE H50D-01 (00690)

  Xe nâng dầu LINDE H50D-01
  Mã sản phẩm: 00690
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H50D-01
  Số series: H2X394T02631
  Sản xuất năm: 2016
  Tải trọng: 5.000kg
  Chiều cao làm việc: 5.800mm
  Khung nâng: Triplex (3F5.8)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.230mm
  Càng nâng dài: 1.800mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE HT25D (01318)

  Xe nâng dầu LINDE HT25D
  Mã sản phẩm: 01318
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: HT25D
  Số series: C11218F00065
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.100mm
  Khung nâng: Standard (FV3.1)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.200mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Động cơ: Yanmar (nhập khẩu từ Nhật Bản)
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE H20D-01 (02133)

  Xe nâng dầu LINDE H20D-01
  Mã sản phẩm: 02133
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H20D-01
  Số series: H2X392T01844
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.150mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H25D (02870)

  Xe nâng dầu LINDE H25D 
  Mã sản phẩm: 02870
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D
  Số series: H2X392W01128
  Sản xuất năm: 2008
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.715mm
  Khung nâng: Triplex(3F4715)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.100mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • UNICARRIERS FD25T4 (02449)

  Xe nâng dầu  UNICARRIERS 
  Mã sản phẩm: 02449
  Nhà sản xuất: UNICARRIERS
  Model: FD25T4
  Số series: 3B532061
  Sản xuất năm: 2015/03
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.300mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 3.040mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Khung nâng: Triplex (FV3.0)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe:  bánh đặc , ĐQSD

 • KOMATSU FD25T-16 (02468)

  Xe nâng dầu Komatsu FD25T-16
  Mã sản phẩm: 02468
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD25T-16
  Số series: 720337
  Sản xuất năm: 2006/10
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.900mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Khung nâng: Triplex (FV3.0)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe:  bánh đặc , ĐQSD

 • KOMATSU FD40ZT-10 (02796)

  Xe nâng dầu Komatsu FD40ZT-10
  Mã sản phẩm: 02796
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD40ZT-10
  Số series: 133054
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 4.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.570mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.600mm
  Càng nâng dài: 1.150mm
  Khung nâng: Duplext mast (2w4)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe:   bánh đặc , ĐQSD

 • KOMATSU FD15LC-18 (02530)

  Xe nâng dầu Komatsu FD15LC-18
  Mã sản phẩm: 02530
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD15LC-18
  Số series: 641535
  Sản xuất năm: 2003/01
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.970mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Khung nâng: Duplext mast (2w3)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe:   bánh đặc , ĐQSD

 • KOMATSU FD25T-15 (02467)

  Xe nâng dầu Komatsu FD25T-15
  Mã sản phẩm: 02467
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD25T-15
  Số series: 571866
  Sản xuất năm: 2002/11
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.700mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Khung nâng: Duplext mast (2W0920)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe: 2 bánh sau bánh đặc , ĐQSD

 • LINDE H25D-03 (02840)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-03
  Mã sản phẩm: 02840
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-03
  Số series: HC1X351M00431
  Sản xuất năm: 2001
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.025mm
  Khung nâng: Triplex(3F4025)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.150mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H30D (02841)

  Xe nâng dầu LINDE H30D
  Mã sản phẩm: 02841
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D
  Số series: H2X393U03976
  Sản xuất năm: 2007
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.655mm
  Khung nâng: Triplex (3F4655)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.170mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H25D-01 (02672)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02672
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392R02783
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.100mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD20C-16 (02668)

  Xe nâng dầu Komatsu FD20C-16 
  Mã sản phẩm: 02668
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD20C-16
  Số series: 715091
  Sản xuất năm: 2006/06
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Khung nâng: Standand (FV3.0)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe: 2 bánh trước bánh hơi , 2 bánh sau bánh đặc , ĐQSD

 • LINDE H40D-05 (02577)

  Xe nâng dầu LINDE H40D-05 
  Mã sản phẩm: 02577
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H40D-05
  Số series: G1X352B00318
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng: 4.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.650mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.500mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Động cơ: Perkins 1104C-44
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H25D-01 (02417A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02417A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392S03772
  Sản xuất năm: 2005
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.620mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H30D (02570A)

  Xe nâng dầu LINDE H30D
  Mã sản phẩm: 02570A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D
  Số series: H2X393P02273
  Sản xuất năm: 2003
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.700mm
  Khung nâng: Triplex (3F4700)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.180mm
  Càng nâng dài: 1.600mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD25T-16 (02468)

  Xe nâng dầu Komatsu FD25T-16
  Mã sản phẩm: 02468
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD25T-16
  Số series: 720337
  Sản xuất năm: 2006/10
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.900mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD15LC-18 (02530)

  Xe nâng dầu Komatsu FD15LC-18
  Mã sản phẩm: 02530
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD15LC-18
  Số series: 641535
  Sản xuất năm: 2003/01
  Tải trọng: 1.500kg
  Nâng cao: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.970mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hộp số: Số cơ
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD