Xe nâng dầu

Xe nâng dầu Tín Quang

Showing 1–16 of 18 results

 • New

  KOMATSU FD25T-16 (02468)

  Xe nâng dầu Komatsu FD25T-16
  Mã sản phẩm: 02468
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD25T-16
  Số series: 720337
  Sản xuất năm: 2006/10
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.900mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  TOYOTA 02-8FDF25D (02430)

  Xe nâng dầu TOYOTA 02-8FDF25D
  Mã sản phẩm: 02430
  Nhà sản xuất: TOYOTA
  Model: 02-8FDF25D
  Số series: 8FDF25-12995
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 6.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.570mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD15LC-18 (02530)

  Xe nâng dầu Komatsu FD15LC-18
  Mã sản phẩm: 02530
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD15LC-18
  Số series: 641535
  Sản xuất năm: 2003/01
  Tải trọng: 1.500kg
  Nâng cao: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.970mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hộp số: Số cơ
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H70D-03 (02538A)

  Xe nâng dầu LINDE H70D-03
  Mã sản phẩm: 02538A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H70D-03
  Số series: E1X353R00657
  Sản xuất năm: 2004
  Tải trọng: 7.000kg
  Chiều cao làm việc: 6.115mm
  Động cơ: Deutz
  Bánh xe: Bánh đặc, bánh trước bánh đôi, ĐQSD

 • LINDE H80D-900-02 (02538B)

  Xe nâng dầu LINDE H80D/900-02
  Mã sản phẩm: 02538B
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H80D/900-02
  Số series: E1X353P01279
  Sản xuất năm: 2003
  Tải trọng: 8.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.100mm
  Động cơ: Deutz
  Bánh xe: Bánh hơi, bánh trước bánh đôi, ĐQSD

 • KOMATSU FH45-1 (02472)

  Xe nâng dầu Komatsu FH45-1
  Mã sản phẩm: 02472
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FH45-1
  Số series: 138056
  Sản xuất năm: 2013/01
  Tải trọng: 4.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.170mm
  Càng nâng dài: 1.370mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • TOYOTA 02-7FD25 (02516)

  Xe nâng dầu TOYOTA 02-7FD25
  Mã sản phẩm: 02516
  Nhà sản xuất: TOYOTA
  Model: 02-7FD25
  Số series: 7FD25-16233
  Sản xuất năm: 2000/04
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.230mm
  Càng nâng dài: 1.220mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD

 • LINDE H160-600 (02480)

  Xe nâng dầu LINDE H160-600
  Mã sản phẩm: 02480
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H160-600
  Số series: E11401C00075
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 16.000kg
  Chiều cao làm việc: 5.500mm
  Bánh xe: Bánh hơi, bánh trước bánh đôi, ĐQSD

 • KOMATSU FD25T-15 (02467)

  Xe nâng dầu Komatsu FD25T-15
  Mã sản phẩm: 02467
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD25T-15
  Số series: 571866
  Sản xuất năm: 2002/11
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.700mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD

 • LINDE H70D-01 (02444)

  Xe nâng dầu LINDE H70D-01
  Mã sản phẩm: 02444
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H70D-01
  Số series: H2X396C00138
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 7.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.150mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H35D-01 (02438A)

  Xe nâng dầu LINDE H35D-01
  Mã sản phẩm: 02438A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H35D-01
  Số series: H2X393R00310
  Sản xuất năm: 2004
  Tải trọng: 3.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.900mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD15C-18 (02448)

  Xe nâng Dầu Komatsu FD15C-18
  Mã sản phẩm: 02448
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD15C-18
  Số series: 643302
  Sản xuất năm: 2003/10
  Tải trọng: 1.500kg
  Nâng cao: 3.000mm
  Hộp số: Số cơ
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD

 • KOMATSU FD20T-17 (02358)

  Xe nâng Dầu Komatsu FD20T-17
  Mã sản phẩm: 02358
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD20T-17
  Số series: 304494
  Sản xuất năm: 2010/08
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • UNICARRIERS FD25T4 (02450)

  Xe nâng dầu UNICARRIERS FD25T4
  Mã sản phẩm: 02450
  Nhà sản xuất: UNICARRIERS
  Model: FD25T4
  Số series: 3B533008
  Sản xuất năm: 2015/08
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Động cơ: Tự động
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD

 • LINDE H50D (01355)

  Xe nâng Dầu Linde H50D
  Mã sản phẩm: 01355
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H50D
  Số series: H2X394R01936
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 5.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.800mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H18D-03 (02164)

  Xe nâng dầu Linde H18D-03
  Mã sản phẩm: 02164
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H18D-03
  Số Series: H2X350M00897
  Sản xuất năm: 2001/05
  Tải trọng nâng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD