Xe nâng dầu

Xe nâng dầu Tín Quang

Showing 1–16 of 26 results

 • New

  KOMATSU FH40-1 (02709)

  Xe nâng điện KOMATSU FH40-1 
  Mã sản phẩm: 02709
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FH40-1
  Số Series: 138080
  Sản xuất năm: 2013/02
  Tải trọng nâng: 4.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 2.000mm
  Nhiên liệu: Diesel.
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD.

   

   

   

   

   

 • New

  TOYOTA 7FD35 (02622)

  Xe nâng dầu TOYOTA 7FD35 
  Mã sản phẩm:02622
  Nhà sản xuất: Toyota
  Model: 7FD35
  Số series: 7FDK40-16775
  Sản xuất năm: 2007/01
  Tải trọng: 3.500kg
  Chiều cao làm việc: 5.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 3.240mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Khung nâng: Standand (FV6.0)
  Nhiên liệu: Diesel.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

   

 • New

  TOYOTA 02-8FDF25D (02430)

  Xe nâng dầu TOYOTA 02-8FDF25D 
  Mã sản phẩm:02430
  Nhà sản xuất: Toyota
  Model: 02-8FDF25D
  Số series: 8FDF25-12995
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 6.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.570mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Khung nâng: Triplex (FV6.0)
  Nhiên liệu: Diesel.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

   

 • New

  KOMATSU FD20NT-16 (02667)

  Xe nâng dầu Komatsu FD20NT-16
  Mã sản phẩm: 02667
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD20NT-16
  Số series: 701196
  Sản xuất năm: 2005/03
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.370mm
  Khung nâng: Standand (FV3.0)
  Nhiên liệu: Diesel.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

   

   

   

   

   

 • KOMATSU FD20C-16 (02668)

  Xe nâng dầu Komatsu FD20C-16 
  Mã sản phẩm: 02668
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD20C-16
  Số series: 715091
  Sản xuất năm: 2006/06
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Khung nâng: Standand (FV3.0)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe: 2 bánh trước bánh hơi , 2 bánh sau bánh đặc , ĐQSD.

   

   

   

 • LINDE H25D-01 (02144A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02144A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392N01785
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (2F3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.620mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

 • LINDE H40D-05 (02577)

  Xe nâng dầu LINDE H40D-05 
  Mã sản phẩm: 02577
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H40D-05
  Số series: G1X352B00318
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng: 4.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.650mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.500mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Động cơ: Perkins 1104C-44
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

   

 • LINDE H25D-01 (02417A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02417A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392S03772
  Sản xuất năm: 2005
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.620mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

   

 • LINDE H30D (02570A)

  Xe nâng dầu LINDE H30D
  Mã sản phẩm: 02570A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D
  Số series: H2X393P02273
  Sản xuất năm: 2003
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.700mm
  Khung nâng: Triplex (3F4700)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.180mm
  Càng nâng dài: 1.600mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD25T-16 (02468)

  Xe nâng dầu Komatsu FD25T-16
  Mã sản phẩm: 02468
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD25T-16
  Số series: 720337
  Sản xuất năm: 2006/10
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.900mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • TOYOTA 02-8FDF25D (02430)

  Xe nâng dầu TOYOTA 02-8FDF25D
  Mã sản phẩm: 02430
  Nhà sản xuất: TOYOTA
  Model: 02-8FDF25D
  Số series: 8FDF25-12995
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 6.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.570mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD15LC-18 (02530)

  Xe nâng dầu Komatsu FD15LC-18
  Mã sản phẩm: 02530
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD15LC-18
  Số series: 641535
  Sản xuất năm: 2003/01
  Tải trọng: 1.500kg
  Nâng cao: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.970mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hộp số: Số cơ
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H70D-03 (02538A)

  Xe nâng dầu LINDE H70D-03
  Mã sản phẩm: 02538A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H70D-03
  Số series: E1X353R00657
  Sản xuất năm: 2004
  Tải trọng: 7.000kg
  Chiều cao làm việc: 6.115mm
  Động cơ: Deutz
  Bánh xe: Bánh đặc, bánh trước bánh đôi, ĐQSD

 • LINDE H80D-900-02 (02538B)

  Xe nâng dầu LINDE H80D/900-02
  Mã sản phẩm: 02538B
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H80D/900-02
  Số series: E1X353P01279
  Sản xuất năm: 2003
  Tải trọng: 8.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.100mm
  Động cơ: Deutz
  Bánh xe: Bánh hơi, bánh trước bánh đôi, ĐQSD

 • KOMATSU FH45-1 (02472)

  Xe nâng dầu Komatsu FH45-1
  Mã sản phẩm: 02472
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FH45-1
  Số series: 138056
  Sản xuất năm: 2013/01
  Tải trọng: 4.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.170mm
  Càng nâng dài: 1.370mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • TOYOTA 02-7FD25 (02516)

  Xe nâng dầu TOYOTA 02-7FD25
  Mã sản phẩm: 02516
  Nhà sản xuất: TOYOTA
  Model: 02-7FD25
  Số series: 7FD25-16233
  Sản xuất năm: 2000/04
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.230mm
  Càng nâng dài: 1.220mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD