Xe nâng điện

Xe nâng điện

Showing 1–16 of 47 results

 • KOMATSU FB15RL-15 (02785)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15RL-15 
  Mã sản phẩm: 02785
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RL-15
  Số Series: 152931
  Sản xuất năm: 2014/04
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Chiều dài càng nâng: 1070mm
  Bình điện : Kobe 48V-390Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc,ĐQSD

   

   

   

 • KOMATSU FE25-1 (02793)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1 
  Mã sản phẩm: 02793
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300480
  Sản xuất năm: 2015/01
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.070mm
  Càng nâng dài: 1070mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

   

   

   

 • KOMATSU FB09H-12 (02758)

  Xe nâng điện KOMATSU FB09H-12
  Mã sản phẩm: 02758
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB09H-12
  Số Series: 832990
  Sản xuất năm: 2007/11
  Tải trọng nâng: 900kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : Kobe 48V-240Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc,ĐQSD

   

   

   

   

 • KOMATSU FB15-12 (02766)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12 
  Mã sản phẩm: 02766
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 849905
  Sản xuất năm: 2015/12
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng: Standard (FV3.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.200mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : Hitachi 48V-565Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc,ĐQSD

   

   

 • KOMATSU FE25-1 (02707)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02707
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300381
  Sản xuất năm: 2014/11
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD.

   

   

 • KOMATSU FB10RS-15 (02626)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10RS-15
  Mã sản phẩm: 02626
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10RS-15
  Số Series: 153361
  Sản xuất năm: 2014/07
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standand (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.500mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : GS 48V-201Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

   

 • KOMATSU FB10RS-15 (02625)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10RS-15
  Mã sản phẩm: 02625
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10RS-15
  Số Series: 153359
  Sản xuất năm: 2014/07
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.100mm
  Khung nâng: Standand (FV4.1)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.350mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : Kobe 48V-201Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

   

 • KOMATSU FB15RL-12 (02664)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15RL-12
  Mã sản phẩm: 02664
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RL-12
  Số Series: 91693
  Sản xuất năm: 2005/12
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.300mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.3)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : Kobe 48V-280Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane,ĐQSD

   

 • LINDE E18C-02 (02660)

  Xe nâng điện LINDe E18C-02
  Mã sản phẩm: 02660
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: E18C-02
  Số series: H2X335T05410
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (2F3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.500mm
  Bình điện: Hoppecke 48V-550/775AH,ĐQSD.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

 • LINDE T20SP (02154A)

  Xe nâng điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 02154A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131T03026
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 200mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 80mm
  Càng nâng dài: 1150mm
  Bình điện: Hoppecke 24V-375Ah,ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu PU, ĐQSD

   

 • LINDE T20SP (00937)

  Xe nâng điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 00937
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131D02143
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 200mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 80mm
  Càng nâng dài: 1150mm
  Bình điện: Hoppecke 24V-375Ah,ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu PU, ĐQSD

   

 • KOMATSU FE25-1 (02636)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02636
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300725
  Sản xuất năm: 2015/05
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.505mm
  Càng nâng dài: 1.370mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

 • LINDE E18PH-01 (01728)

  Xe nâng điện LINDE E18PH-01
  Mã sản phẩm: 01728
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: E18PH-01
  Số series: H2X386W10169
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.850mm
  Khung nâng: Standard (2F385)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.350mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện: Hawker 48V-700Ah
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

   

 • KOMATSU FE25-1 (02636)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1 
  Mã sản phẩm: 02636
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300725
  Sản xuất năm: 2015/05
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.505mm
  Chiều dài càng nâng: 1.370mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

 • KOMATSU FE25-1 (02634)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02634
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300106
  Sản xuất năm: 2014/06
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD.

   

 • KOMATSU FE25-1 (02569)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1 
  Mã sản phẩm: 02569
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 301588
  Sản xuất năm: 2016/01
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.600mm
  Kẹp giấy vuông : 1.000×1.200mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.