[:vi]

ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH

TRỤ SỞ CHÍNH – TP.HCM

Địa chỉ: 180 đường số 11, khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 6283 5329

Fax: (028) 6280 5577

Map: View on Google Maps

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Km (0+700) đường Võ Văn Kiệt, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (024) 3200 1037

Fax: (024) 3200 1037

Map: View on Google Maps

VP KINH DOANH / SHOWROOM

Địa chỉ: 276 quốc lộ 1K, khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 6282 9888

Fax: (028) 6280 5577

Map: View on Google Maps

website-dia-chi-cong-ty-03

TRUNG TÂM SỬA CHỮA

Địa chỉ: Khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố HCM, Việt Nam.

ĐT: (0274) 3796 740

Fax: (0274) 6263 313

Map: View on Google Maps

website-dia-chi-cong-ty-04

CHI NHÁNH CẦN THƠ

Địa chỉ: 21A/15 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

ĐT: (0292) 3881 857

Fax: (0292) 3881 856

Map: View on Google Maps

website-dia-chi-cong-ty-da-nang

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 266A Lê Đại Hành, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

ĐT: (0236) 3723 189

Fax: (0236) 3723 190

Map: View on Google Maps

website-dia-chi-cong-ty-05

Xưởng cơ khí Tín Quang

Kho phụ tùng Tín Quang

Kho phụ tùng Tín Quang

[:en]

TIN QUANG’s OFFICES

HEAD OFFICE – HCMC

Address: 180 Street 11, Quarter 5, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (028) 6283 5329

Fax: (028) 6280 5577

Map: View on Google Maps

HANOI BRANCH

Address: Km (0+700) Vo Van Kiet Street, Bau Hamlet, Kim Chung Commune, Dong Anh District, Ha Noi City, Vietnam.

Tel: (024) 3200 1037

Fax: (024) 3200 1037

Map: View on Google Maps

website-dia-chi-cong-ty-02

SALES DEPT. / SHOWROOM

Address: 276 Highway 1K, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (028) 6282 9888

Fax: (028) 6280 5577

Map: View on Google Maps

website-dia-chi-cong-ty-03

SERVICE CENTER

Address: 29/2 Nhi Dong 2 Quarter, Di An Commune, Binh Duong Province, Vietnam.

Tel: (0274) 3796 740

Fax: (0274) 6263 313

Map: View on Google Maps

website-dia-chi-cong-ty-04

CAN THO BRANCH

Address: 21A/15 Le Hong Phong Street, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City, Vietnam.

Tel: (0292) 3881 857

Fax: (0292) 3881 856

Map: View on Google Maps

website-dia-chi-cong-ty-da-nang

DA NANG BRANCH

Address: 266A Le Dai Hanh Street, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City, Vietnam.

Tel: (0236) 3723 189

Fax: (0236) 3723 189

Map: View on Google Maps

website-dia-chi-cong-ty-05

Tin Quang mechanical workshop

Kho phụ tùng Tín Quang

Tin Quang spare parts warehouse

[:]