Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–10 of 41 results

 • 1New

  MANITOU 120 AETJC

  Manitou 120 AETJC
  Code: HMC304
  Producer: Manitou
  Model: 120 AETJC
  Series: MAN00000K0089225
  Year: 2018
  Capacity: 200kg
  Working Height: 11.950mm


 • 1877cb7681f46faa36e5

  NOBLELIFT TFD80

  Noblelift TFD80
  Code:
  Producer: Noblelift
  Model: TFD80
  Series: 17051042/0007T
  Year: 2017
  Capacity: 800kg
  Working Height: 880mm


 • 8b1ee7de6ccd8293dbdc

  LINDE L16AS (01951)

  FORKLIFT ELECTRIC LINDE L16AS
  Code: 01951
  Producer: Linde
  Model: L16AS
  Series: W4X131E01179
  Year: 2001
  Capacity: 1.600kg
  Mast: 1.884mm


 • 4d40550aaf1b4145180a

  LINDE H100 (01293)

  FORKLIFT DIESEL LINDE H100 (01293)
  Code: 01293
  Producer: Linde
  Model: H100
  Series: E1X354L00078
  Year: 2001
  Capacity: 10.000kg
  Mast: 4.300mm


 • linde-e25-02-g1x336w01076-01

  LINDE E25/02 (01671)

  Linde E25/02
  Code: 01671
  Manufacturer: Linde
  Model: E25/02
  Series: G1X336W01076
  Year: 2008
  Capacity: 2.500kg
  Mast: 4.700mm


 • xenang-LINDE-01519-K10-011-61X011B00640-02

  LINDE VNA K10 (01519)

  Linde Electric VNA K10-011
  Code: 01519
  Manufacturer: Linde
  Model: K10-011
  Series: 61X011B00640
  Year: 2011
  Capacity: 1.000kg
  Mast: 12.900mm


 • xenang-linde-01144-V10-01

  LINDE V10-W03402 (01144)

  Linde Order Picker V10
  Code: 01144
  Producer: Linde
  Model: V10
  Series: 61X015W03402
  Year: 2008
  Capacity: 1.000kg


 • xenang-LINDE-01507-P200-G1X370K00110-03

  LINDE P200 (01507)

  Linde Electric Tow Tractors P200
  Code: 01507
  Producer: Linde
  Model: P200
  Series: G1X370K00110
  Year: 1999
  Capacity: 2.000kg


 • linde-t20s-w4x144s00078-04

  LINDE T20S (01556G)

  Linde Pallet truck T20S
  Code: 01556G
  Producer: Linde
  Model: T20S
  Series: W4X144S00078
  Year: 2005
  Capacity: 2000 kg
  Mast: 200/80 mm


 • LINDE-01506-C80-6-E1X317L00006-06

  LINDE C80/6 (01506)

  Empty Container Handling Linde C80/6

  Code: 01506
  Producer: Linde
  Model: C80/6
  Series: E1X317L00006
  Year: 2000
  Capacity: 8.000kg


Page 1 of 512345