Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–10 of 56 results

 • 4New

  KOMATSU FB15-12 (02170)

  KOMATSU FB15-12
  Code: 02170
  Producer: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Series: 845332
  Year: 2013/7
  Capacity: 1.500kg
  Working Height: 4.500mm


 • b8f775f1640a8754de1b

  KOMATSU FB25EX-11 (02162)

  KOMATSU FB25EX-11
  Code: 02162
  Producer: KOMATSU
  Model: FB25EX-11
  Series: 820144
  Year: 2012/10
  Capacity: 2.500kg
  Working Height:3.000mm


 • e19bdc8ce9770a295366

  KOMATSU FB25EX-11 (02160)

  KOMATSU FB25EX-11
  Code: 02160
  Producer: KOMATSU
  Model: FB20EX-11
  Series: 815186
  Year: 2005/6
  Capacity: 2.500kg
  Working Height: 4.000mm


 • 1d126992fd6c1e32477d

  KOMATSU FB20EX-11 (02102)

  KOMATSU FB20EX-11
  Code: 02102
  Producer: KOMATSU
  Model: FB20EX-11
  Series: 819711
  Year: 2012/04
  Capacity: 2.000kg
  Working Height: 4.500mm


 • ec8243e276099557cc18

  LINDE H20D-01 (02133)

  LINDE H20D-01
  Code: 02133
  Producer: Linde
  Model: H20D-01
  Series: H2X392T01844
  Year: 2006
  Capacity: 2.000kg
  Working Height: 3.000mm


   


 • 5df9710eb2f851a608e9

  KOMATSU FB18-12 (02097)

  KOMATSU FB18-12
  Code: 02097
  Producer: KOMATSU
  Model: FB18-12
  Series: 838784
  Year: 2010/3
  Capacity: 1.800kg
  Working Height: 3.000mm


 • 4b772b94f662153c4c73

  KOMATSU FB15-12 (02127)

  KOMATSU FB15-12
  Code: 02127
  Producer: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Series: 845046
  Year: 2013/5
  Capacity: 1.500kg
  Working Height: 3.000mm


 • a137ba5540a3a3fdfab2

  KOMATSU FB25HB-11 (02174)

  KOMATSU FB25HB-11
  Code: 02174
  Producer: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Series: 817767
  Year: 2008/9
  Capacity: 2.500kg
  Working Height: 3.000mm


 • 20a6f70e7ff89ca6c5e9

  KOMATSU FB25-12 (02172)

  KOMATSU FB25-12
  Code: 02172
  Producer: KOMATSU
  Model: FB25-12
  Series: 100142
  Year: 2013/9
  Capacity: 2.500kg
  Working Height: 3.000mm


 • 76650758c4b027ee7ea1

  LINDE HT25Ts (00933)

  LINDE HT25Ts
  Code: 00933
  Producer: Linde
  Model: HT25Ts
  Series: C11283D00191
  Year: 2013
  Capacity: 2.500
  Working Height: 4.325mm


   


Page 1 of 612345...Last »