Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–10 of 41 results

 • 2

  KOMATSU FB10-12 (02257)

  KOMATSU FB10-12 (Electric)
  Code: 02257
  Producer: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Series: 846108
  Year: 2013/12
  Capacity: 1.000kg
  Working Height: 3.000mm


 • 1

  KOMATSU FB25HB-11 (02271)

  KOMATSU FB25HB-11 (Electric)
  Code: 02349
  Producer: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Series: 818416
  Year: 2009/12
  Capacity: 2.500kg
  Working Height: 3.000mm


 • 4

  JUNGHEINRICH ETV116 (02253)

  JUNGHEINRICH ETV116 (Electric)
  Code: 02253
  Producer: Jungheinrich
  Model: ETV116
  Series: 91042295
  Year: 2007
  Capacity: 1.600kg
  Mast: 5.600mm


 • 1

  JUNGHEINRICH ETV116 (02286)

  JUNGHEINRICH ETV116 (Electric)
  Code: 02286
  Producer: Jungheinrich
  Model: ETV116
  Series: 91014085
  Year: 2002
  Capacity: 1.600kg
  Mast: 5.600mm


 • 1

  JUNGHEINRICH ETV116 (

  JUNGHEINRICH ETV116 (Electric)
  Code: 02330
  Producer: Jungheinrich
  Model: ETV116
  Series: 91012935
  Year: 2002
  Capacity: 1.600kg
  Mast: 5.600mm


 • 1

  LINDE R16SN-03 (02331)

  Linde R16SN-03 (Electric)
  Code: 02331
  Producer: Linde
  Model: R16SN-03
  Series: H2X115A00206
  Year: 2010
  Capacity: 1.600kg
  Mast: 3.600mm


 • 1

  LINDE R14SN-12 (02330)

  Linde R14SN-12 (Electric)
  Code: 02330
  Producer: Linde
  Model: R14SN-12
  Series: H2X115B00586
  Year: 2011
  Capacity: 1.400kg
  Mast: 3.600mm


 • 8b1ee7de6ccd8293dbdc

  LINDE L16AS (01951)

  FORKLIFT ELECTRIC LINDE L16AS
  Code: 01951
  Producer: Linde
  Model: L16AS
  Series: W4X131E01179
  Year: 2001
  Capacity: 1.600kg
  Mast: 1.884mm


 • 7

  KOMATSU FB20EXG-11 (02221)

  KOMATSU FB20EXG-11
  Code: 02221
  Producer: KOMATSU
  Model: FB20EXG-11
  Series: 819759
  Year: 2012/03
  Capacity: 2.000kg
  Working Height: 4.500mm


 • 1

  KOMATSU FB20EXG-11 (02222)

  KOMATSU FB20EXG-11
  Code: 02222
  Producer: KOMATSU
  Model: FB20EXG-11
  Series: 820231
  Year: 2012/12
  Capacity: 2.000kg
  Working Height: 4.500mm


Page 1 of 512345