XE NÂNG ĐIỆN Xem tất cả Xe nâng điện

 • KOMATSU FB25-12 (02172)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25-12 Mã sản phẩm: 02172
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25-12
  Số Series: 100142
  Năm sản xuất: 2013/9
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mmĐọc tiếp

 • KOMATSU FB14RL-14 (HMC279)

  KOMATSU FB14RL-14 Mã sản phẩm: HMC279
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB14RL-14
  Số Series: 142187
  Năm sản xuất: 2008/10
  Tải trọng: 1.400kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mmĐọc tiếp

 • KOMATSU FB15RS-14 (02096)

  KOMATSU FB15RS-14 Mã sản phẩm: 02096
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RS-14
  Số Series: 142825
  Năm sản xuất: 2009/03
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mmĐọc tiếp

 • LINDE R20 (02079)

  Linde R20 Mã sản phẩm: 02079
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20
  Số Series: G1X115M02455
  Năm sản xuất: 2001
  Tải trọng: 2.000 kg
  Chiều cao làm việc: 5.200mmĐọc tiếp

XE NÂNG DẦU Xem tất cả Xe nâng dầu

 • LINDE H50D (01355)

  Xe nâng Dầu Linde H50D Mã sản phẩm: 01355
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H50D
  Số series: H2X394R01936
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 5.000kg
  Nâng cao: 4.800mmĐọc tiếp

 • LINDE H18D-03 (02164)

  Xe nâng dầu Linde H18D-03 Mã sản phẩm: 02164
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H18D-03
  Số Series: H2X350M00897
  Sản xuất năm: 2001/05
  Tải trọng nâng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mmĐọc tiếp

 • LINDE HT30D

  Linde HT30D Mã sản phẩm:
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: HT30D
  Số Series: C11218J000943
  Năm sản xuất: 2018
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc:Đọc tiếp

 • LINDE H30D-02 (01939)

  Xe nâng dầu Linde H30D-02 Mã sản phẩm: 01939
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H30D-02
  Số series: H2X393H04157
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng: 3.000kg
  Nâng cao: 4.655mmĐọc tiếp

XE NÂNG GAS Xem tất cả Xe nâng gas