Xe nâng điện mới

Showing 1–10 of 18 results

 • 2

  KOMATSU FB10-12 (02257)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10-12
  Mã sản phẩm: 02257
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Số Series: 846108
  Năm sản xuất: 2013/12
  Tải trọng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 1

  KOMATSU FB25HB-11 (02271)

  Xe nâng dầu KOMATSU FB25HB-11
  Mã sản phẩm: 02349
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Số Series: 818416
  Năm sản xuất: 2009/12
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 1

  KOMATSU FB13RL-12 (02349)

  Xe nâng dầu KOMATSU FB13RL-12
  Mã sản phẩm: 02349
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB13RL-12
  Số Series: 93396
  Năm sản xuất: 2006/10
  Tải trọng: 1.300kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm


 • 1

  KOMATSU FB15RL-15 (02351)

  Xe nâng dầu KOMATSU FB15RL-15
  Mã sản phẩm: 02351
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RL-15
  Số Series: 154090
  Năm sản xuất: 2015/01
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm


 • 1

  KOMATSU FB20EX-11 (02355)

  Xe nâng dầu KOMATSU FB20EX-11
  Mã sản phẩm: 02355
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20EX-11
  Số Series: 820127
  Năm sản xuất: 2012/09
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 2

  KOMATSU FD20T-17 (02358)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD20T-17
  Mã sản phẩm: 02358
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD20T-17
  Số Series: 319720
  Năm sản xuất: 2010/08
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 1

  KOMATSU FD20HT-17

  Xe nâng dầu KOMATSU FD20HT-17
  Mã sản phẩm: 02221
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD20HT-17
  Số Series: 319720
  Năm sản xuất: 2012/10
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm


 • 7

  KOMATSU FB20EXG-11 (02221)

  Xe nâng điện KOMATSU FB20EXG-11
  Mã sản phẩm: 02221
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20EXG-11
  Số Series: 819759
  Năm sản xuất: 2012/03
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm


 • 1

  KOMATSU FB20EXG-11 (02222)

  Xe nâng điện KOMATSU FB20EXG-11
  Mã sản phẩm: 02222
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20EXG-11
  Số Series: 820231
  Năm sản xuất: 2012/12
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.5000mm


 • a137ba5540a3a3fdfab2

  KOMATSU FB25HB-11 (02174)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25HB-11
  Mã sản phẩm: 02174
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Số Series: 817767
  Năm sản xuất: 2008/9
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


Trang 1 trên 212