Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–10 of 35 results

 • Linde-H16D-03-H2X350R0101-01504A7 (1)

  LINDE H16D-03 (01504A)

  Xe nâng dầu Linde H16D-03
  Mã sản phẩm: 01504A
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H16D-03
  Số series: H2X350R01017
  Sản xuất năm: 2008
  Tải trọng: 1600 kg
  Nâng cao: 3000mm


 • LINDEH50D (1)

  LINDE H45D (HMC179)

  Xe nâng dầu Linde H45D
  Mã sản phẩm: HMC179
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H45D
  Số series: H2X352R00391
  Sản xuất năm: 06/2004
  Tải trọng: 4500 kg
  Nâng cao: 4000mm


 • xenang-TOYOTA-01767-42-7FD40-42-FDA50-01

  TOYOTA 42-7FD40 (01767)

  Xe nâng Dầu Toyota 42-7FD40
  Mã sản phẩm: 01767
  Nhà sản xuất: Toyota
  Model: 42-7FD40
  Số series: 42-FDA50 14716
  Sản xuất năm: 2005
  Tải trọng: 4000 kg
  Nâng cao: 3570 mm


 • xenang-TADANO-01363F-AW250-420004-06

  TADANO AW250 (01363F)

  Xe nâng người Tanado AW250 (Dầu)
  Mã sản phẩm: 01363F
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: AW250
  Số series: 420004
  Tải trọng: 200 kg
  Nâng cao: 25,000 mm


 • xenang-LINDE-00971-H35D-01-H2X393T03525-01

  LINDE H35D (00971)

  Xe nâng dầu Linde H35D
  Mã sản phẩm: 00971
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H35D-01
  Số series: H2X393T03525
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 3500 kg
  Nâng cao: 3900 mm


 • xenang-LINDE-01744-H25D-01-H2X392W01949-01

  LINDE H25D (01744)

  Xe nâng dầu Linde H25D-01
  Mã sản phẩm: 01744
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392W01949
  Năm sản xuất: 2008
  Tải trọng: 2500 kg
  Nâng cao: 3100 mm


 • xenang-LINDE-01689-L14AP-W4X372X01562-02

  LINDE L14AP (01689)

  Xe nâng Pallet điện Linde L14AP
  Mã sản phẩm: 01689
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: L14AP
  Số series: W4X372X01562
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng: 1400 kg
  Nâng cao: 3870 mm


 • xenang-LINDE-01519-K10-011-61X011B00640-02

  LINDE VNA K10 (01519)

  Xe nâng điện VNA K10-011
  Mã sản phẩm: 01519
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: K10-011
  Số series: 61X011B00640
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng: 1,000 kg
  Nâng cao: 12,900 mm


 • xenang-KOMATSU-HMC278-FB14-12-831700-01

  KOMATSU FB14-12 (HMC278)

  Xe nâng Điện KOMATSU FB14-12
  Mã sản phẩm: HMC278
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB14-12
  Số series: 831700
  Tải trọng: 1400 kg
  Nâng cao: 3000 mm
  Sản xuất năm: 07/2007


 • xenang-KOMATSU-HMC271-FB14-12-831574-01

  KOMATSU FB14-12 (HMC271)

  Xe nâng Điện KOMATSU FB14-12
  Mã sản phẩm: HMC271
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB14-12
  Số series: 831574
  Tải trọng: 1400 kg
  Nâng cao: 3000 mm
  Sản xuất năm: 07/2007


Trang 1 trên 41234