Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–16 of 54 results

 • New

  LINDE T20SP (00937)

  Xe nâng điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 00937
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131D02143
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 200mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 80mm
  Càng nâng dài: 1150mm
  Bình điện: Hoppecke 24V-375Ah
  Bánh xe: Chất liệu PU, ĐQSD

   

 • New

  LINDE H25D-01 (02144A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02144A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392N01785
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (2F3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.620mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

 • New

  KOMATSU FE25-1 (02636)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02636
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300725
  Sản xuất năm: 2015/05
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.505mm
  Càng nâng dài: 1.370mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

 • New

  KOMATSU FB10-12 (02257)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10-12
  Mã sản phẩm:02257
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10-12
  Số Series: 846108
  Sản xuất năm: 2013/12
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.220mm
  Bình điện : Kobe 48V-330Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

   

 • New

  LINDE E18PH-01 (01728)

  Xe nâng điện LINDE E18PH-01
  Mã sản phẩm: 01728
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: E18PH-01
  Số series: H2X386W10169
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.850mm
  Khung nâng: Standard (2F385)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.350mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện: Hawker 48V-700Ah
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

   

 • New

  LINDE H40D-05 (02577)

  Xe nâng dầu LINDE H40D-05 
  Mã sản phẩm: 02577
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H40D-05
  Số series: G1X352B00318
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng: 4.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.650mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.500mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Động cơ: Perkins 1104C-44
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

   

 • New

  KOMATSU FE25-1 (02636)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1 
  Mã sản phẩm: 02636
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300725
  Sản xuất năm: 2015/05
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.505mm
  Chiều dài càng nâng: 1.370mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

 • New

  LINDE H25D-01 (02417A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02417A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392S03772
  Sản xuất năm: 2005
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.620mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

   

 • New

  KOMATSU FE25-1 (02634)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02634
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300106
  Sản xuất năm: 2014/06
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD.

   

 • New

  KOMATSU FE25-1 (02569)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1 
  Mã sản phẩm: 02569
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 301588
  Sản xuất năm: 2016/01
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.600mm
  Kẹp giấy vuông : 1.000×1.200mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

   

 • New

  KOMATSU FB25-1 (02172)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25-1 
  Mã sản phẩm:02172
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25-1
  Số Series: 100142
  Sản xuất năm: 2013/09
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.970mm
  Càng nâng dài: 1.220mm
  Bình điện nước: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD.

   

 • New

  KOMATSU FE25-1 (02635)

  Xe nâng điện Komatsu FE25-1 
  Mã sản phẩm: 02635
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300341
  Sản xuất năm: 2014/10
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Càng nâng dài: 1.370mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD

   

   

 • New

  LINDE R20-01 (02640)

  Xe nâng điện Linde R20-01
  Mã sản phẩm: 02640
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20-01
  Số Series: H21120F02199
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 11.550mm
  Khung nâng: Triplex (3F11550)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.930mm
  Càng nâng dài: 1.100mm
  Bình điện nước: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

   

 • New

  JUNGHEINRICH ETV 320 (02643)

  Xe nâng điện JUNGHEINRICH ETV 320 (02643)
  Mã sản phẩm: 02643
  Nhà sản xuất: JUNGHEINRICH
  Model: ETV 320
  Số Series: 91086085
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 10.220mm
  Khung nâng: Triplex (3F10220)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.050mm
  Càng nâng dài: 1.150mm
  Bình điện nước: JUNGHEINRICH 48V-775Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD.

   

 • New

  JUNGHEINRICH ETV 320 (02644)

  Xe nâng điện JUNGHEINRICH ETV 320 (02644)
  Mã sản phẩm: 02644
  Nhà sản xuất: JUNGHEINRICH
  Model: ETV 320
  Số Series: 91086083
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 10.220mm
  Khung nâng: Triplex (3F10220)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.050mm
  Càng nâng dài: 1.150mm
  Bình điện nước: JUNGHEINRICH 48V-775Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD.

   

 • New

  LINDE R20HD-01 (02639)

  Xe nâng điện Linde R20HD-01
  Mã sản phẩm: 02639
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20HD-01
  Số Series: H21120F00459
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 11.455mm
  Khung nâng: Triplex (3F11455)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.930mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện nước: Eternity 48V-775Ah , ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD