Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–20 of 73 results

 • New

  KOMATSU FB13RL-15 (02964)

  Xe nâng điện KOMATSU FB13RL-15
  Mã sản phẩm: 02964
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB13RL-15
  Số Series: 151943
  Sản xuất năm: 2013/07
  Tải trọng nâng: 1.300kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng: Standard (FV4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2080mm
  Chiều dài càng nâng: 1000mm
  Bình điện : GS 48V-209Ah , ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FB13RSF-14 (02965)

  Xe nâng điện KOMATSU FB13RSF-14
  Mã sản phẩm: 02965
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB13RSF-14
  Số Series: 141756
  Sản xuất năm: 2016/05
  Tải trọng nâng: 1.300kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2000mm
  Chiều dài càng nâng: 1070mm
  Bình điện : GS 48V-209Ah , ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FB15HB-12 (02971)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15HB-12 
  Mã sản phẩm: 02971
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15HB-12
  Số Series: 840262
  Sản xuất năm: 2010/12
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.220mm
  Bình điện: HITACHI 48V-468Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD.

 • New

  KOMATSU FB15-12 (02970)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02970
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 851968
  Sản xuất năm: 2017/03
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.980mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện: HITACHI 48V-468Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD.

 • New

  KOMATSU FB15-12 (02966)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02966
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 831988
  Sản xuất năm: 2007/08
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện: KOBE 48V-402Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FB15-12 (02967)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02967
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 837620
  Sản xuất năm: 2009/08
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.3 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện: KOBE 48V-565Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FB15-12 (02968)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02968
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 851096
  Sản xuất năm:2016/08
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.980mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện: HITACHI 48V-468Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FD30T-14 (02771A)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD30T-14
  Mã sản phẩm: 02771A
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD30T-14
  Số Series: 554139
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.100mm
  Chiều dài càng nâng: 1.200mm
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FB25-12 (02914)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25-12
  Mã sản phẩm: 02914
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25-12
  Số Series: 100171
  Sản xuất năm: 2013/10
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.530mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện : GS 72V-360Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh hơi, ĐQSD

 • New

  LINDE H40D-04 (02887)

  Xe nâng dầu LINDE H40D-04
  Mã sản phẩm: 02887
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H40D-04
  Số series: H2X352M00146
  Sản xuất năm: 2001
  Tải trọng: 4.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.500mm
  Càng nâng dài: 1.520mm
  Động cơ: Perkins
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE H30D (01682)

  Xe nâng dầu LINDE H30D
  Mã sản phẩm: 01682
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D
  Số series: H2X393G01220
  Sản xuất năm: 2016
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.700mm
  Khung nâng: Triplex (3F4.7 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.200mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE HT25D (01737)

  Xe nâng dầu LINDE HT25D
  Mã sản phẩm: 01737
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: HT25D
  Số series: C11218H00028
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.050mm
  Khung nâng: Standard (FV3.050)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.140mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Động cơ: Yanmar (nhập khẩu từ Nhật Bản)
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE H25D-03 (02180B)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-03
  Mã sản phẩm: 02180B
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-03
  Số series: H2X351N02972
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.490mm
  Khung nâng: Standard (FV3.490)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.340mm
  Càng nâng dài: 1.100mm
  Động cơ: Perkins
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE H16D-03 (02706)

  Xe nâng dầu LINDE H16D-03
  Mã sản phẩm: 02706
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H16D-03
  Số series: H2X350N02075
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.955mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB25HB-11 (02271)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25HB-11
  Mã sản phẩm: 02271
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Số Series: 818416
  Sản xuất năm: 2010/12
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.000mm
  Bình điện: Hoppecke 48V-565Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB15-12 (02906)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02906
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 832223
  Sản xuất năm: 2007/09
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.530mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện: KOBE 48V-402Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB10M-12 (02904)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10M-12
  Mã sản phẩm: 02904
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10M-12
  Số Series: 827681
  Sản xuất năm: 2011/06
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Duplex (VFF3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.960mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : KOBE 48V-280Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H45T-01 (02574)

  Xe nâng dầu LINDE H45T-01
  Mã sản phẩm: 02574
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H45T-01
  Số series: H2X394B01482
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng: 4.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.100mm
  Khung nâng: Standard (2F4.1)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.920mm
  Càng nâng dài: 1.800mm
  Nhiêu liệu: Gas
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H40D-01 (02515)

  Xe nâng dầu LINDE H40D-01
  Mã sản phẩm: 02515
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H40D-01
  Số series: H2X394C01699
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 4.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Triplex (3F4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.200mm
  Càng nâng dài: 1.800mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FE30-1 (02885)

  Xe nâng điện KOMATSU FE30-1
  Mã sản phẩm: 02885
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE30-1
  Số Series: 302138
  Sản xuất năm: 2016/06
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Càng nâng dài: 2.000mm
  Bình điện : KCEC-FV1260 72V-420Ah,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD