Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–20 of 52 results

 • New

  KOMATSU FG25T-17 (02886)

  Xe nâng điện KOMATSU FG25T-17 
  Mã sản phẩm: 02886
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FG25T-17
  Số Series: 344966
  Sản xuất năm: 2016/04
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.500mm
  Kẹp vuông
  Nhiên liệu: Gas
  Bánh xe: Bánh đặt, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FE25-1 (02881)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02881
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300350
  Sản xuất năm: 2014/10
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.760mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Bình điện : KCEC-FV1260 72V-420Ah,máy sạc Komatsu:3BB-90-64401 Seri : 1410047,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặt, ĐQSD

 • BT RRE200E (02688)

  Xe nâng điện BT RRE200E (02688)
  Mã sản phẩm: 02688
  Nhà sản xuất: BT
  Model: RRE200E
  Số Series: 6172359
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 9.500mm
  Khung nâng: Triplex (3F9.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 3860mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện nước: Hawker 48V-775Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • LINDE R16HD-01 (02701)

  Xe nâng điện Linde R16HD-01
  Mã sản phẩm: 02701
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R16HD-01
  Số Series: H21120D00471
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng nâng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 11.100mm
  Khung nâng: Triplex (3F1110)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.700mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện nước: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • LINDE R16HD-01 (02700)

  Xe nâng điện Linde R16HD-01
  Mã sản phẩm: 02700
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R16HD-01
  Số Series: H21120D00460
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng nâng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 11.100mm
  Khung nâng: Triplex (3F1110)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.700mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện nước: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • LINDE R20S-12 (02738)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02738
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115B02732
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 10.800mm
  Khung nâng: Triplex (3F10.8)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.470mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện nước: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • LINDE R20S-12 (02741)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02741
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115B03638
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 9.700mm
  Khung nâng: Triplex (3F9.7)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.420mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện nước: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • LINDE R20S-12 (02804)

  Xe nâng điện Linde R20S-12
  Mã sản phẩm: 02804
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20S-12
  Số Series: H2X115B01374
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 12.400mm
  Khung nâng: Triplex (3F12.4)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 5.210mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện nước: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FB10RS-15 (02625)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10RS-15 
  Mã sản phẩm: 02625
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10RS-15
  Số Series: 153359
  Sản xuất năm: 2014/07
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 1.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2500mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : GS 48V-201Ah , ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FB15RS-15 (02845)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15RS-15 
  Mã sản phẩm: 02845
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RS-15
  Số Series: 155802
  Sản xuất năm: 2016/05
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2000mm
  Chiều dài càng nâng: 1070mm
  Bình điện : GS 48V-280Ah , ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • LINDE H25D-01 (02672)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02672
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392R02783
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.100mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB09H-12 (02758)

  Xe nâng điện KOMATSU FB09H-12
  Mã sản phẩm: 02758
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB09H-12
  Số Series: 832990
  Sản xuất năm: 2007/11
  Tải trọng nâng: 900kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : Kobe 48V-240Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc,ĐQSD

 • TOYOTA 7FD35 (02622)

  Xe nâng dầu TOYOTA 7FD35 
  Mã sản phẩm:02622
  Nhà sản xuất: Toyota
  Model: 7FD35
  Số series: 7FDK40-16775
  Sản xuất năm: 2007/01
  Tải trọng: 3.500kg
  Chiều cao làm việc: 5.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 3.240mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Khung nâng: Standand (FV6.0)
  Nhiên liệu: Diesel.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

 • TOYOTA 02-8FDF25D (02430)

  Xe nâng dầu TOYOTA 02-8FDF25D 
  Mã sản phẩm:02430
  Nhà sản xuất: Toyota
  Model: 02-8FDF25D
  Số series: 8FDF25-12995
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 6.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.570mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Khung nâng: Triplex (FV6.0)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD20NT-16 (02667)

  Xe nâng dầu Komatsu FD20NT-16
  Mã sản phẩm: 02667
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD20NT-16
  Số series: 701196
  Sản xuất năm: 2005/03
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.370mm
  Khung nâng: Standand (FV3.0)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FE25-1 (02707)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02707
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300381
  Sản xuất năm: 2014/11
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD

 • KOMATSU FB10RS-15 (02626)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10RS-15
  Mã sản phẩm: 02626
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10RS-15
  Số Series: 153361
  Sản xuất năm: 2014/07
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standand (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.500mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : GS 48V-201Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FG18L-15 (02670)

  Xe nâng gas KOMATSU FG18L-15
  Mã sản phẩm:02670
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FG18L-15
  Số Series: 240425
  Sản xuất năm: 1989/02
  Tải trọng nâng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standand (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Chiều dài càng nâng: 1150mm
  Nhiên liệu: Gas
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB10RS-15 (02625)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10RS-15
  Mã sản phẩm: 02625
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10RS-15
  Số Series: 153359
  Sản xuất năm: 2014/07
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.100mm
  Khung nâng: Standand (FV4.1)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.350mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : Kobe 48V-201Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • LINDE E18C-02 (02660)

  Xe nâng điện LINDe E18C-02
  Mã sản phẩm: 02660
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: E18C-02
  Số series: H2X335T05410
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (2F3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.500mm
  Bình điện: Hoppecke 48V-550/775AH,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD