Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–10 of 13 results

 • 1New

  KOMATSU FB13RL-12 (02349)

  Xe nâng dầu KOMATSU FB13RL-12
  Mã sản phẩm: 02349
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB13RL-12
  Số Series: 93396
  Năm sản xuất: 2006/10
  Tải trọng: 1.300kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm


 • 1New

  KOMATSU FB15RL-15 (02351)

  Xe nâng dầu KOMATSU FB15RL-15
  Mã sản phẩm: 02351
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RL-15
  Số Series: 154090
  Năm sản xuất: 2015/01
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm


 • 1New

  KOMATSU FB20EX-11 (02355)

  Xe nâng dầu KOMATSU FB20EX-11
  Mã sản phẩm: 02355
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20EX-11
  Số Series: 820127
  Năm sản xuất: 2012/09
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 3New

  LINDE H50D-01 (02362)

  Xe nâng Dầu Linde H50D-01
  Mã sản phẩm: 02362
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H50D-01
  Số series: H2X394U00223
  Sản xuất năm: 2007/03
  Tải trọng: 5.000kg
  Nâng cao: 5.900mm


 • 1New

  LINDE H20D-03 (02361)

  Xe nâng Dầu Linde H20D-03
  Mã sản phẩm: 02361
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H20D-03
  Số series: H2X350M00617
  Sản xuất năm: 2001/03
  Tải trọng: 2.000kg
  Nâng cao: 3.000mm


 • LINDE-01355-H50D-H2X394R01939-02New

  LINDE H50D (01355)

  Xe nâng Dầu Linde H50D
  Mã sản phẩm: 01355
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H50D
  Số series: H2X394R01936
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 5.000kg
  Nâng cao: 4.800mm


 • 2

  KOMATSU FD20T-17 (02358)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD20T-17
  Mã sản phẩm: 02358
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD20T-17
  Số Series: 319720
  Năm sản xuất: 2010/08
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 1

  KOMATSU FD20HT-17

  Xe nâng dầu KOMATSU FD20HT-17
  Mã sản phẩm: 02221
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD20HT-17
  Số Series: 319720
  Năm sản xuất: 2012/10
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm


 • ec8243e276099557cc18

  LINDE H20D-01 (02133)

  Xe nâng dầu Linde H20D-01
  Mã sản phẩm: 02133
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H20D-01
  Số Series: C11283D00191
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 11e92fd4d43c37626e2d

  LINDE H18D-03 (02164)

  Xe nâng dầu Linde H18D-03
  Mã sản phẩm: 02164
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H18D-03
  Số Series: H2X350M00897
  Sản xuất năm: 2001/05
  Tải trọng nâng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


Trang 1 trên 212