Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–10 of 15 results

 • Manitou 180 ATJ (Do) (1)

  Xe Nâng Người Boom Lifts Manitou 180ATJ (HMC295)

  Xe Nâng Người Boom Lifts Manitou 180ATJ
  Mã sản phẩm: HMC295
  Nhà sản xuất: Manitou
  Model: 180ATJ
  Số series: 513760
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 230 kg
  Nâng cao: 17650 mm


 • Manitou 160 ATJ (3)

  Xe Nâng Người Boom Lifts Manitou 160ATJ (HMC298)

  Xe Nâng Người Boom Lifts Manitou 160ATJ
  Mã sản phẩm: HMC298
  Nhà sản xuất: Manitou
  Model: 160ATJ
  Số series: 513760
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 230 kg
  Nâng cao: 16,000 mm


 • Manitou 160 ATJ (vang) (2)

  Xe Nâng Người Boom Lifts Manitou 160ATJ (HMC291)

  Xe Nâng Người Boom Lifts Manitou 160ATJ
  Mã sản phẩm: HMC291
  Nhà sản xuất: Manitou
  Model: 160ATJ
  Số series: 513760
  Sản xuất năm: 2007
  Tải trọng: 230 kg
  Nâng cao: 16,000 mm


 • LINDEH50D (1)

  LINDE H45D (HMC179)

  Xe nâng dầu Linde H45D
  Mã sản phẩm: HMC179
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H45D
  Số series: H2X352R00391
  Sản xuất năm: 06/2004
  Tải trọng: 4500 kg
  Nâng cao: 4000mm


 • xenang-TOYOTA-01767-42-7FD40-42-FDA50-01

  TOYOTA 42-7FD40 (01767)

  Xe nâng Dầu Toyota 42-7FD40
  Mã sản phẩm: 01767
  Nhà sản xuất: Toyota
  Model: 42-7FD40
  Số series: 42-FDA50 14716
  Sản xuất năm: 2005
  Tải trọng: 4000 kg
  Nâng cao: 3570 mm


 • LINDE-01355-H50D-H2X394R01939-02

  LINDE H50D (01355)

  Xe nâng Dầu Linde H50D
  Mã sản phẩm: 01355
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H50D
  Số series: H2X394R01936
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 5000 kg
  Nâng cao: 4800 mm


 • TOYOTA-HMC252-7FDK30-10518-03

  TOYOTA 7FDK30 (HMC252)

  Xe nâng Dầu Toyota 7FDK30
  Mã sản phẩm: HMC252
  Nhà sản xuất: Toyota
  Model: 7FDK30
  Số series: 10518
  Sản xuất năm: 1999
  Tải trọng: 3000 kg
  Nâng cao: 3000 mm


 • LINDE-01506-C80-6-E1X317L00006-06

  LINDE C80/6 (01506)

  Empty Container Handling Linde C80/6
  Mã sản phẩm: 01506
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: C80/6
  Số series: E1X317L00006
  Sản xuất năm: 2000
  Tải trọng: 8000 kg


 • xenang-linde-01688-h80-e1x353t00516-01

  LINDE H80 (01688)

  Xe nâng dầu Linde H80
  Mã sản phẩm: 01688
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H80/900-03
  Số series: E1X353T00516
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 8000 kg
  Nâng cao: 3100 mm


 • xenang-komatsu-fd25c-16-705843-02

  KOMATSU FD25C (01445)

  Xe nâng Dầu KOMATSU FD25C-16
  Mã sản phẩm: 01445
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD25C-16
  Số series: 705843
  Tải trọng: 2500 kg
  Nâng cao: 3500 mm
  Sản xuất năm: 2005


Trang 1 trên 212