Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–10 of 17 results

 • H30D 01682 (3)

  LINDE H30D (01682)

  Xe nâng dầu Linde H30D
  Mã sản phẩm: 01682
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H30D
  Số series: H2393201219
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng: 3000 kg
  Nâng cao: 4655 mm


 • DSC_0607

  LINDE H50D-01 (01782)

  Xe nâng Dầu Linde H50D-01
  Mã sản phẩm: 01782
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H50D-01
  Số series: H2X394R01201
  Sản xuất năm: 01/2004
  Tải trọng: 5000 kg
  Nâng cao: 4160 mm


 • LINDEH50D (1)

  LINDE H45D (HMC179)

  Xe nâng dầu Linde H45D
  Mã sản phẩm: HMC179
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H45D
  Số series: H2X352R00391
  Sản xuất năm: 06/2004
  Tải trọng: 4500 kg
  Nâng cao: 4000mm


 • xenang-TOYOTA-01767-42-7FD40-42-FDA50-01

  TOYOTA 42-7FD40 (01767)

  Xe nâng Dầu Toyota 42-7FD40
  Mã sản phẩm: 01767
  Nhà sản xuất: Toyota
  Model: 42-7FD40
  Số series: 42-FDA50 14716
  Sản xuất năm: 2005
  Tải trọng: 4000 kg
  Nâng cao: 3570 mm


 • xenang-TADANO-01363F-AW250-420004-06

  TADANO AW250 (01363F)

  Xe nâng người Tanado AW250 (Dầu)
  Mã sản phẩm: 01363F
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: AW250
  Số series: 420004
  Tải trọng: 200 kg
  Nâng cao: 25,000 mm


 • H35D-01-00971-H2X393T03525 (2)

  LINDE H35D (00971)

  Xe nâng dầu Linde H35D
  Mã sản phẩm: 00971
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H35D-01
  Số series: H2X393T03525
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 3500 kg
  Nâng cao: 3900 mm


 • LINDE-01355-H50D-H2X394R01939-02

  LINDE H50D (01355)

  Xe nâng Dầu Linde H50D
  Mã sản phẩm: 01355
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H50D
  Số series: H2X394R01936
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 5000 kg
  Nâng cao: 4800 mm


 • TOYOTA-HMC252-7FDK30-10518-03

  TOYOTA 7FDK30 (HMC252)

  Xe nâng Dầu Toyota 7FDK30
  Mã sản phẩm: HMC252
  Nhà sản xuất: Toyota
  Model: 7FDK30
  Số series: 10518
  Sản xuất năm: 1999
  Tải trọng: 3000 kg
  Nâng cao: 3000 mm


 • LINDE-01506-C80-6-E1X317L00006-06

  LINDE C80/6 (01506)

  Empty Container Handling Linde C80/6
  Mã sản phẩm: 01506
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: C80/6
  Số series: E1X317L00006
  Sản xuất năm: 2000
  Tải trọng: 8000 kg


 • xenang-linde-01688-h80-e1x353t00516-01

  LINDE H80 (01688)

  Xe nâng dầu Linde H80
  Mã sản phẩm: 01688
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H80/900-03
  Số series: E1X353T00516
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 8000 kg
  Nâng cao: 3100 mm


Trang 1 trên 212