Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–10 of 23 results

 • Mnitou 78 XE (4)

  SCISSOR LIFTS MANITOU 78XE (HMC299)

  Xe nâng người cắt kéo Manitou 78XE
  Mã sản phẩm: HMC299
  Nhà sản xuất: Manitou
  Model: 78XE
  Số series: 510457
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 230 kg
  Nâng cao: 7.75 m


 • 2 (3)

  SCISSOR LIFTS GENIE GS-3246 (HMC297)

  Xe nâng người cắt kéo GS-3246
  Mã sản phẩm: HMC297
  Nhà sản xuất: Genie
  Model: GS3246
  Số series: GS4612A-110961
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 318 kg
  Nâng cao: 11.75 m


 • 1 (5)

  SCISSOR LIFTS GENIE GS-3246 (HMC296)

  Xe nâng người cắt kéo GS-3246
  Mã sản phẩm: HMC296
  Nhà sản xuất: Genie
  Model: GS3246
  Số series: GS4612A-110960
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 318 kg
  Nâng cao: 11.75 m


 • Jpeg

  LINDE E20PH-01 (01729)

  Xe nâng điện E20PH-01
  Mã sản phẩm: 01729
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E20PH-01
  Số series: H2X368Z00970
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng: 2000 kg
  Nâng cao: 4620 mm


 • Jpeg

  KOMATSU FB25HB-11 (01780)

  Xe nâng Điện KOMATSU FB25HB-11
  Mã sản phẩm: 01780
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Số series: 817928
  Tải trọng: 2500 kg
  Nâng cao: 3000 mm
  Sản xuất năm: 11/2008


 • Jpeg

  LINDE E16P (01756)

  Xe nâng điện E16P
  Mã sản phẩm: 01756
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E16P
  Số series: H2X386A05643
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 1600 kg
  Nâng cao: 4250 mm


 • E16H-01 01602 (3)

  LINDE E16H-01 (01602)

  Xe nâng điện E16H-01
  Mã sản phẩm: 01602
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E16H-01
  Số series: H2X386W06890
  Sản xuất năm: 2008
  Tải trọng: 1600 kg
  Nâng cao: 3600 mm


 • Linde E16C (01686)

  LINDE E16C (01686)

  Xe nâng điện E16C
  Mã sản phẩm: 01686
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E16C
  Số series: C1-1275G02753
  Sản xuất năm: 2016
  Tải trọng: 1600 kg
  Nâng cao: 4770 mm


 • xenang-LINDE-01512-E16C-C11275G00387-02-1024x576

  LINDE E16C (01512)

  Xe nâng điện E16C
  Mã sản phẩm: 01512
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E16C
  Số series: C11275G00387
  Sản xuất năm: 2016
  Tải trọng: 1600 kg
  Nâng cao: 3070 mm


 • xenang-LINDE-01689-L14AP-W4X372X01562-02

  LINDE L14AP (01689)

  Xe nâng Pallet điện Linde L14AP
  Mã sản phẩm: 01689
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: L14AP
  Số series: W4X372X01562
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng: 1400 kg
  Nâng cao: 3870 mm


Trang 1 trên 3123