Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • 4

  JUNGHEINRICH ETV116 (02253)

  Xe nâng điện JUNGHEINRICH ETV116
  Mã sản phẩm: 02253
  Nhà sản xuất: Jungheinrich
  Model: ETV116
  Số series: 91042295
  Sản xuất năm: 2007
  Tải trọng: 1.600kg
  Nâng cao: 5.600mm


 • 1

  JUNGHEINRICH ETV116 (02286)

  Xe nâng điện JUNGHEINRICH ETV116
  Mã sản phẩm: 02286
  Nhà sản xuất: Jungheinrich
  Model: ETV116
  Số series: 91014085
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 1.600kg
  Nâng cao: 5.600mm


 • 1

  JUNGHEINRICH ETV116 (02254)

  Xe nâng điện JUNGHEINRICH ETV116
  Mã sản phẩm: 02330
  Nhà sản xuất: Jungheinrich
  Model: ETV116
  Số series: 91012935
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 1.600kg
  Nâng cao: 5.600mm


 • 1

  LINDE R16SN-03 (02331)

  Xe nâng điện Linde R16SN-03
  Mã sản phẩm: 02331
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R16SN-03
  Số series: H2X115A00206
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 1.600kg
  Nâng cao: 3.600mm


 • 1

  LINDE R14SN-12 (02330)

  Xe nâng điện Linde R14SN-12
  Mã sản phẩm: 02330
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R14SN-12
  Số series: H2X115B00586
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng: 1.400kg
  Nâng cao: 3.600mm


 • f8bbb2f0a36a43341a7b

  KOMATSU FB14RL-14 (HMC279)

  KOMATSU FB14RL-14
  Mã sản phẩm: HMC279
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB14RL-14
  Số Series: 142187
  Năm sản xuất: 2008/10
  Tải trọng: 1.400kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 32d2e363f3f913a74ae8

  KOMATSU FB15RS-14 (02096)

  KOMATSU FB15RS-14
  Mã sản phẩm: 02096
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RS-14
  Số Series: 142825
  Năm sản xuất: 2009/03
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 39dae4794174a02af965

  LINDE R20 (02079)

  Linde R20
  Mã sản phẩm: 02079
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20
  Số Series: G1X115M02455
  Năm sản xuất: 2001
  Tải trọng: 2.000 kg
  Chiều cao làm việc: 5.200mm


 • dd9b4ea2f6af17f14ebe

  LINDE R20 (02080)

  Linde R20
  Mã sản phẩm: 02080
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20
  Số Series: G1X115P02044
  Năm sản xuất: 2010
  Tải trọng: 2.000 kg
  Chiều cao làm việc: 5.800mm


 • b523525b837a6024396b

  KOMATSU FB15RL-12 (02125)

  Xe nâng điện FB15RL-12
  Mã sản phẩm: 02125
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RL-12
  Số series: 87034
  Năm sản xuất: 2003/04
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 5.500mm