Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • 6c4d8952067fe821b16e

  NOBLELIFT SPN 15/30 (004BTD)

  Xe nâng bán tự động Noblelift SPN 15/30
  Mã sản phẩm: 004BTD
  Nhà sản xuất: Noblelift
  Model: SPN 15/30
  Số series: PO-NOB0513-7
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000m


 • e79a35325815b64bef04

  NOBLELIFT SFH1516 (007NTC)

  Xe nâng tay cao NOBLELIFT SFH1516
  Mã sản phẩm: 007NTC
  Nhà sản xuất: Noblelift
  Model: SFH1516
  Số Series: 17041042/01T
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 1.000mm


 • 3e653537462ea870f13f

  HANGCHA CBD15-AMC1 (017PLD)

  Xe Nâng Pallet Điện HANGCHA CBD15-AMC1
  Mã sản phẩm: 017PLD
  Nhà sản xuất: Hangcha
  Model: CBD15-AMC1
  Số series: I4AF02322
  Sản xuất năm: 2016
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 600mm


 • 3e653537462ea870f13f

  HANGCHA CBD15-AMC1 (014PLD)

  Xe Nâng Pallet Điện HANGCHA CBD15-AMC1
  Mã sản phẩm: 014PLD
  Nhà sản xuất: Hangcha
  Model: CBD15-AMC1
  Số series: I4AF02321
  Sản xuất năm: 2016
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 600mm


 • 3e653537462ea870f13f

  HANGCHA CBD15-AMC1 (029PLD)

  Xe Nâng Điện HANGCHA CBD15-AMC1
  Mã sản phẩm: 029PLD
  Nhà sản xuất: Hangcha
  Model: CBD15-AMC1
  Số series: I4AF02318
  Sản xuất năm: 2016
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 600mm


 • 3e653537462ea870f13f

  HANGCHA CBD15-AMC1 (015PLD)

  Xe Nâng Pallet điện HANGCHA CBD15-AMC1
  Mã sản phẩm: 015PLD
  Nhà sản xuất: Hangcha
  Model: CBD15-AMC1
  Số series: I4AG07069
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 600mm


 • DSC_0837

  NOBLELIFT SPN 15/30 (003BTD)

  Xe Nâng Điện Noblelift Electric Stacker SPN 15/30
  Mã sản phẩm: SPN 15/30
  Nhà sản xuất: Noblelift
  Model: SPN 15/30
  Số series: NOBTM20100930-3
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm