Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–10 of 16 results

 • 0637efeac71b24457d0aNew

  KOMATSU FB15-12 (HMC 253)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: HMC 253
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 831263
  Năm sản xuất: 2007/6
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 4b772b94f662153c4c73New

  KOMATSU FB15-12 (02127)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02127
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Số Series: 845046
  Năm sản xuất: 2013/5
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • ebf1d52c7cd29f8cc6c3New

  KOMATSU FD15T-21 (02100)

  KOMATSU FD15T-21
  Mã sản phẩm: 02100
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD15T-21
  Số Series: 203515
  Năm sản xuất: 2013/2
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 32d2e363f3f913a74ae8New

  KOMATSU FB15RS-14 (02096)

  KOMATSU FB15RS-14
  Mã sản phẩm: 02096
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RS-14
  Số Series: 142825
  Năm sản xuất: 2009/03
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 4321a4b9a78c44d21d9dNew

  KOMATSU FB15RL-15 (02093)

  KOMATSU FB15RL-15
  Mã sản xuất: 02093
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RL-15
  Số series: 150860
  Năm sản xuất: 2012/10
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • b523525b837a6024396bNew

  KOMATSU FB15RL-12 (02125)

  Xe nâng điện FB15RL-12
  Mã sản phẩm: 02125
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RL-12
  Số series: 87034
  Năm sản xuất: 2003/04
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 5.500mm


 • 1fdaeeba119bf2c5ab8aNew

  KOMATSU FB15RL-15 (02094)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15RL-15
  Mã sản phẩm: 02094
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RL-15
  Số series: 151763
  Năm sản xuất: 2013/06
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • image025

  KOMATSU FB15RW-14

  Xe nâng điện KOMATSU FB15RW-14
  Mã sản phẩm:
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RW-14
  Số series: 145482
  Sản xuất năm: 2011/5
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm


 • f3687eb26e288e76d739

  KOMATSU FB15-12 (02062)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02062
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số series: 844680
  Năm sản xuất: 2013/02
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • image007

  KOMATSU FB15-12

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm:
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số series: 847630
  Sản xuất năm: 2014/9
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


Trang 1 trên 212