Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Mnitou 78 XE (4)

  SCISSOR LIFTS MANITOU 78XE (HMC299)

  Xe nâng người cắt kéo Manitou 78XE
  Mã sản phẩm: HMC299
  Nhà sản xuất: Manitou
  Model: 78XE
  Số series: 510457
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 230 kg
  Nâng cao: 7.75 m


 • 2 (3)

  SCISSOR LIFTS GENIE GS-3246 (HMC297)

  Xe nâng người cắt kéo GS-3246
  Mã sản phẩm: HMC297
  Nhà sản xuất: Genie
  Model: GS3246
  Số series: GS4612A-110961
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 318 kg
  Nâng cao: 11.75 m


 • 1 (5)

  SCISSOR LIFTS GENIE GS-3246 (HMC296)

  Xe nâng người cắt kéo GS-3246
  Mã sản phẩm: HMC296
  Nhà sản xuất: Genie
  Model: GS3246
  Số series: GS4612A-110960
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 318 kg
  Nâng cao: 11.75 m


 • Jpeg

  LINDE E20PH-01 (01729)

  Xe nâng điện E20PH-01
  Mã sản phẩm: 01729
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E20PH-01
  Số series: H2X368Z00970
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng: 2000 kg
  Nâng cao: 4620 mm


 • LINDE-01598-T20R-W4X140C00022-02

  LINDE T20R (01598)

  Xe nâng Pallet điện T20R
  Mã sản phẩm: 01598
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: T20R
  Số series: W4X140C00022
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 2000 kg
  Nâng cao: 200/80 mm


 • LINDE-01543-E20P-C1X322Z01054-02

  LINDE E20P (01543)

  Xe nâng điện E20P
  Mã sản phẩm: 01543
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E20P
  Số series: C1X322Z01054
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng: 2,000 kg
  Nâng cao: 4,525 mm


 • linde-t20s-w4x144s00078-04

  LINDE T20S (01556G)

  Xe nâng Pallet điện T20S
  Mã sản phẩm: 01556G
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: T20S
  Số series: W4X144S00078
  Sản xuất năm: 2005
  Tải trọng: 2000 kg
  Nâng cao: 200/80 mm


 • xenang-LINDE-01507-P200-G1X370K00110-03

  LINDE P200 (01507)

  Xe kéo Linde P200
  Mã sản phẩm: 01507
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: P200
  Số series: G1X370K00110
  Sản xuất năm: 1999
  Tải trọng: 2000 kg