Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–10 of 51 results

 • e19bdc8ce9770a295366

  KOMATSU FB25EX-11 (02160)

  Xe nâng điện FB25EX-11
  Mã sản phẩm: 02160
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20EX-11
  Số Series: 815186
  Năm sản xuất: 2005/6
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm


 • 1d126992fd6c1e32477d

  KOMATSU FB20EX-11 (02102)

  Xe nâng điện FB20EX-11
  Mã sản phẩm: 02102
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20EX-11
  Số Series: 819711
  Năm sản xuất: 2012/04
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm


 • ec8243e276099557cc18

  LINDE H20D-01 (02133)

  Xe nâng dầu Linde H20D-01
  Mã sản phẩm: 02133
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H20D-01
  Số Series: C11283D00191
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 5df9710eb2f851a608e9

  KOMATSU FB18-12 (02097)

  Xe nâng điện KOMATSU FB18-12
  Mã sản phẩm: 02097
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB18-12
  Số Series: 838784
  Năm sản xuất: 2010/3
  Tải trọng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 4b772b94f662153c4c73

  KOMATSU FB15-12 (02127)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02127
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Số Series: 845046
  Năm sản xuất: 2013/5
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • a137ba5540a3a3fdfab2

  KOMATSU FB25HB-11 (02174)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25HB-11
  Mã sản phẩm: 02174
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Số Series: 817767
  Năm sản xuất: 2008/9
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 20a6f70e7ff89ca6c5e9

  KOMATSU FB25-12 (02172)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25-12
  Mã sản phẩm: 02172
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25-12
  Số Series: 100142
  Năm sản xuất: 2013/9
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 76650758c4b027ee7ea1

  LINDE HT25Ts (00933)

  Xe nâng gas Linde HT25Ts
  Mã sản phẩm: 00933
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: HT25Ts
  Số Series: C11283D00191
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.325mm


 • 1f18d25906b1e5efbca0

  LINDE H30D-03 (02072A)

  Xe nâng dầu Linde H30D-03
  Mã sản phẩm: 02072A
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H30D-03
  Số Series: H2X351P00935
  Sản xuất năm: 2003
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.700mm


 • 11e92fd4d43c37626e2d

  LINDE H18D-03 (02164)

  Xe nâng dầu Linde H18D-03
  Mã sản phẩm: 02164
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H18D-03
  Số Series: H2X350M00897
  Sản xuất năm: 2001/05
  Tải trọng nâng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


Trang 1 trên 612345...Trang cuối »