Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • 4d40550aaf1b4145180a

  LINDE H100 (01293)

  Xe nâng dầu LINDE H100
  Mã sản phẩm: 01293
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H100
  Số series: E1X354L00078
  Sản xuất năm: 2001
  Tải trọng: 10.000kg
  Nâng cao: 4.300mm


 • linde-e25-02-g1x336w01076-01

  LINDE E25/02 (01671)

  Xe nâng điện LINDE E25/02
  Mã sản phẩm: 01671
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E25/02
  Số series: G1X336W01076
  Sản xuất năm: 2008
  Tải trọng: 2.500kg
  Nâng cao: 4.700mm


 • LINDE-01506-C80-6-E1X317L00006-06

  LINDE C80/6 (01506)

  Empty Container Handling Linde C80/6
  Mã sản phẩm: 01506
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: C80/6
  Số series: E1X317L00006
  Sản xuất năm: 2000
  Tải trọng: 8.000kg


 • LINDE-01355-H50D-H2X394R01939-02

  LINDE H50D (01355)

  Xe nâng Dầu Linde H50D
  Mã sản phẩm: 01355
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H50D
  Số series: H2X394R01936
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 5.000kg
  Nâng cao: 4.800mm


 • Mnitou 78 XE (4)

  SCISSOR LIFTS MANITOU 78XE (HMC299)

  Xe nâng người cắt kéo Manitou 78XE
  Mã sản phẩm: HMC299
  Nhà sản xuất: Manitou
  Model: 78XE
  Số series: 510457
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 230 kg
  Nâng cao: 7.750mm


 • f381a3eae4210a7f5330

  TANADO (01363F)

  Xe nâng người Tanado
  Mã sản phẩm: 01363F
  Nhà sản xuất: Tanado
  Model: GS3246
  Số series: 420004
  Sản xuất năm: 1992
  Tải trọng: 230kg
  Nâng cao: 25.000mm


 • 1 (5)

  SCISSOR LIFTS GENIE GS-3246 (HMC296)

  Xe nâng người cắt kéo GS-3246
  Mã sản phẩm: HMC296
  Nhà sản xuất: Genie
  Model: GS3246
  Số series: GS4612A-110960
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 318kg
  Nâng cao: 11.750mm


 • xenang-NISSAN-HMC242-NK1B1L09-NK1B1-000516-01

  NISSAN NK1B1L09 (HMC242)

  NISSAN Electric Forklift NK1B1L09
  Mã sản phẩm: HMC242
  Nhà sản xuất: NISSAN
  Model: NK1B1L09
  Số seri: NK1B1-000516
  Sản xuất năm: 2008
  Tải trọng: 900 kg
  Nâng cao: 4.300mm