Xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 1–10 of 23 results

 • 1New

  LINDE R16SN-03 (02331)

  Xe nâng điện Linde R16SN-03
  Mã sản phẩm: 02331
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R16SN-03
  Số series: H2X115A00206
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 1.600kg
  Nâng cao: 3.600mm


 • 1New

  LINDE R14SN-12 (02330)

  Xe nâng điện Linde R14SN-12
  Mã sản phẩm: 02330
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R14SN-12
  Số series: H2X115B00586
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng: 1.400kg
  Nâng cao: 3.600mm


 • 3New

  LINDE H50D-01 (02362)

  Xe nâng Dầu Linde H50D-01
  Mã sản phẩm: 02362
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H50D-01
  Số series: H2X394U00223
  Sản xuất năm: 2007/03
  Tải trọng: 5.000kg
  Nâng cao: 5.900mm


 • 1New

  LINDE H20D-03 (02361)

  Xe nâng Dầu Linde H20D-03
  Mã sản phẩm: 02361
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H20D-03
  Số series: H2X350M00617
  Sản xuất năm: 2001/03
  Tải trọng: 2.000kg
  Nâng cao: 3.000mm


 • LINDE-01355-H50D-H2X394R01939-02New

  LINDE H50D (01355)

  Xe nâng Dầu Linde H50D
  Mã sản phẩm: 01355
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H50D
  Số series: H2X394R01936
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 5.000kg
  Nâng cao: 4.800mm


 • 8b1ee7de6ccd8293dbdcNew

  LINDE L16AS (01951)

  Xe nâng điện LINDE L16AS
  Mã sản phẩm: 01951
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: L16AS
  Số series: W4X131E01179
  Sản xuất năm: 2014
  Tải trọng: 1.600kg
  Nâng cao: 1.884mm


 • ec8243e276099557cc18

  LINDE H20D-01 (02133)

  Xe nâng dầu Linde H20D-01
  Mã sản phẩm: 02133
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H20D-01
  Số Series: C11283D00191
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • 11e92fd4d43c37626e2d

  LINDE H18D-03 (02164)

  Xe nâng dầu Linde H18D-03
  Mã sản phẩm: 02164
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H18D-03
  Số Series: H2X350M00897
  Sản xuất năm: 2001/05
  Tải trọng nâng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm


 • f3044f71679784c9dd86

  LINDE E16P-01 (02020)

  Xe nâng điện LINDE E16P-01
  Mã sản phẩm: 02020
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E16P-01
  Số Series: H2X386B07878
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng nâng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 2.790mm


 • 39dae4794174a02af965

  LINDE R20 (02079)

  Linde R20
  Mã sản phẩm: 02079
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R20
  Số Series: G1X115M02455
  Năm sản xuất: 2001
  Tải trọng: 2.000 kg
  Chiều cao làm việc: 5.200mm


Trang 1 trên 3123