Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 31–39 of 39 results

 • linde-t20s-w4x144s00078-04

  LINDE T20S (01556G)

  Xe nâng Pallet điện T20S
  Mã sản phẩm: 01556G
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: T20S
  Số series: W4X144S00078
  Sản xuất năm: 2005
  Tải trọng: 2000 kg
  Nâng cao: 200/80 mm


 • xenang-LINDE-01507-P200-G1X370K00110-03

  LINDE P200 (01507)

  Xe kéo Linde P200
  Mã sản phẩm: 01507
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: P200
  Số series: G1X370K00110
  Sản xuất năm: 1999
  Tải trọng: 2000 kg


 • xenang-MITSUBISHI-01407C-FB25-FB2-51201-01

  MITSUBISHI FB25 (01407C)

  Xe nâng Điện Mitsubishi FB25
  Mã sản phẩm: 01407C
  Nhà sản xuất: MITSUBISHI
  Model: FB25
  Số series: FB2-51201
  Tải trọng: 2500 kg
  Nâng cao: 4500 mm
  Sản xuất năm: 2003


 • xenang-NISSAN-HMC242-NK1B1L09-NK1B1-000516-01

  NISSAN NK1B1L09 (HMC242)

  Xe nâng NISSAN Điện NK1B1L09
  Mã sản phẩm: HMC242
  Nhà sản xuất: NISSAN
  Model: NK1B1L09
  Số series: NK1B1-000516
  Tải trọng: 900 kg
  Nâng cao: 4300 mm
  Sản xuất năm: 2008


 • xenang-LINDE-01468-E10-F2X334U00069-01

  LINDE E10 (01468)

  Xe nâng điện E10-T4895
  Mã sản phẩm: 01468
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E10-T4895
  Số series: F2X334U00069
  Sản xuất năm: 2007
  Tải trọng: 1000 kg
  Nâng cao: 4895 mm


 • xenang-LINDE-01356A-H70D-03-01

  LINDE H70D (01356A)

  Xe nâng dầu Linde H70D-03
  Mã sản phẩm: 01356A
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H70D-03
  Số series: E1X353R00966
  Sản xuất năm: 2004
  Tải trọng: 7000 kg
  Nâng cao: 3700 mm


 • xenang-LINDE-01363A-H30D-01

  LINDE H30D (01363A)

  Xe nâng dầu Linde H30D
  Mã sản phẩm: 01363A
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H30D
  Số series: H2X393T01102
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 3000 kg
  Nâng cao: 4600 mm


 • xenang-linde-01293-H100-02

  LINDE H100 (01293)

  Xe nâng dầu Linde H100
  Mã sản phẩm: 01293
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H100
  Số series: E1X354L00078
  Sản xuất năm: 2001
  Tải trọng: 10,000 kg
  Nâng cao: 2,430 mm


 • xenang-linde-01144-V10-01

  LINDE V10-W03402 (01144)

  Xe nâng Order Picker điện V10
  Mã sản phẩm: 01144
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: V10
  Số series: 61X015W03402
  Sản xuất năm: 2008
  Tải trọng: 1000 kg


Trang 4 trên 41234