Xe nâng mới

Showing 1–10 of 20 results

 • 4f7d87925b20b57eec31

  LINDE HT30D

  Xe nâng điện LINDE HT30D
  Mã sản phẩm:
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: HT30D
  Số Series: C11218J00056
  Sản xuất năm: 2018
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.810mm


 • 4f7d87925b20b57eec31

  LINDE HT30D

  Xe nâng điện LINDE HT30D
  Mã sản phẩm:
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: HT30D
  Số Series: C11218J00055
  Sản xuất năm: 2018
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.810mm


 • 8c8778faab4845161c59

  LINDE T20

  Xe nâng điện LINDE T20
  Mã sản phẩm:
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: T20
  Số Series:
  Sản xuất năm: 2018
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 200mm


 • 5d906371f55e1b00424f

  LINDE T20SP-02 (01818)

  Xe nâng điện LINDE T20SP-02
  Mã sản phẩm: 01818
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: T20SP-02
  Số Series: W4X131H03133
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 200mm


 • 5d906371f55e1b00424f

  LINDE T20SP-02 (01773)

  Xe nâng điện LINDE T20SP-02
  Mã sản phẩm: 01773
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: T20SP-02
  Số Series: W4X131H01206
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 200mm


 • 5d906371f55e1b00424f

  LINDE T20SP-02 (01816)

  Xe nâng điện LINDE T20SP-02
  Mã sản phẩm: 01816
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: T20SP-02
  Số Series: W4X131H03095
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 200mm


 • 5d906371f55e1b00424f

  LINDE T20SP-02 (01815)

  Xe nâng điện LINDE T20SP-02
  Mã sản phẩm: 01815
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: T20SP-02
  Số Series: W4X131H03094
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 200mm


 • 4436d3359d1873462a09

  LINDE T20AP (01720)

  Xe nâng tay LINDE T20AP
  Mã sản phẩm: 01720
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: T20AP
  Số Series: C11158G02530
  Sản xuất năm: 2016
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 200mm


 • xenang-LINDE-01512-E16C-C11275G00387-02-1024x576

  LINDE E16C (01512)

  Xe nâng điện E16C
  Mã sản phẩm: 01512
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: E16C
  Số series: C11275G00387
  Sản xuất năm: 2016
  Tải trọng: 1.600kg
  Nâng cao: 3.070mm


 • a08893e36fc4819ad8d5

  LINDE HT25D (01963)

  Xe nâng dầu Linde HT25D
  Mã sản phẩm: 01963
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: HT25D
  Số series: C11218H00369
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng: 2.500kg
  Nâng cao: 4.375mm


Trang 1 trên 212