Xe nâng mới

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • 7fcbfa1a0798e7c6be89

  LINDE HT25D (01961)

  Linde HT25D
  Mã sản phẩm: 01961
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: HT25D
  Số Series: C11218H00364
  Năm sản xuất: 2017
  Tải trọng: 2.500 kg
  Chiều cao làm việc: 12.000mm


 • a08893e36fc4819ad8d5

  LINDE HT25D (01964)

  Xe nâng dầu Linde HT25D
  Mã sản phẩm: 01964
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: HT25D
  Số series: C11218J00052
  Sản xuất năm: 2018
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.330mm


 • a08893e36fc4819ad8d5

  LINDE HT25D (01962)

  Xe nâng dầu Linde HT25D
  Mã sản phẩm: 01962
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: HT25D
  Số series: C11218H00368
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.350mm


 • a08893e36fc4819ad8d5

  LINDE HT25D (01961)

  Xe nâng dầu Linde HT25D
  Mã sản phẩm: 01961
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: HT25D
  Số series: C11218H00364
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.375mm


 • a08893e36fc4819ad8d5

  LINDE HT25D (01963)

  Xe nâng dầu Linde HT25D
  Mã sản phẩm: 01963
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: HT25D
  Số series: C11218H00369
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.375mm


 • DSC_0889

  LINDE HT25D (01924)

  Xe nâng dầu Linde HT25D
  Mã sản phẩm: 01924
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: HT25D
  Số series: C11218H00456
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng: 2.500kg
  Nâng cao: 4.325mm


 • 14a61660ebe20bbc52f3

  LINDE HT25D (01923)

  Linde HT25D
  Mã sản phẩm: 01923
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: HT25D
  Số Series: C11218H00457
  Năm sản xuất: 2017
  Tải trọng: 2.500 kg
  Chiều cao làm việc: 12.000mm