Xe nâng mới

Showing 21–28 of 28 results

 • a5cf77f2be7a5e24076b

  LINDE H30D-02 (01939)

  Xe nâng dầu Linde H30D-02
  Mã sản phẩm: 01939
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: H30D-02
  Số series: H2X393H04157
  Sản xuất năm: 2017
  Tải trọng: 3.000kg
  Nâng cao: 4.655mm


 • 4294dfae0df1edafb4e0

  LINDE P50

  Xe kéo Linde P50
  Mã sản phẩm:
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: P50
  Số Series: C11189J00291
  Sản xuất năm: 2018
  Tải trọng: 5.000kg
  Chiều cao làm việc:


 • 4b593933e46c04325d7d

  LINDE P50

  Xe kéo Linde P50
  Mã sản phẩm:
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: P50
  Số Series: C11189J00294
  Sản xuất năm: 2018
  Tải trọng: 5.000kg
  Chiều cao làm việc:


 • 4e8fd2fc0fa3effdb6b2

  LINDE P50

  Xe kéo Linde P50
  Mã sản phẩm:
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: P50
  Số Series: C11189J00293
  Sản xuất năm: 2018
  Tải trọng: 5.000kg
  Chiều cao làm việc:


 • 2d99a3bf5dfdbda3e4ec

  LINDE T20SP-02 (02113)

  Xe nâng pallet điện Linde T20SP-02
  Mã sản phẩm: 02113
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: T20SP-02
  Số Series: W4X131J02472
  Sản xuất năm: 2018
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 200mm


 • f7493473ca312a6f7320

  LINDE T20SP-02 (02110)

  Xe nâng pallet điện Linde T20SP-02
  Mã sản phẩm: 02110
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: T20SP-02
  Số Series: W4X131J02520
  Sản xuất năm: 2018
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 200mm


 • 14a61660ebe20bbc52f3

  LINDE HT25D (01923)

  Linde HT25D
  Mã sản phẩm: 01923
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: HT25D
  Số Series: C11218H00457
  Năm sản xuất: 2017
  Tải trọng: 2.500 kg
  Chiều cao làm việc: 12.000mm


 • f7493473ca312a6f7320

  LINDE T20SP-02 (02109)

  Xe nâng pallet điện Linde T20SP-02
  Mã sản phẩm: 02109
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: T20SP-02
  Số Series: W4X131J02517
  Sản xuất năm: 2018
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 200mm


Trang 3 trên 3123