Sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Showing 1–20 of 98 results

 • New

  KOMATSU FE30-1 (03087)

  Xe nâng điện KOMATSU FE30-1
  Mã sản phẩm: 03087
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE30-1
  Số Series: 301066
  Sản xuất năm: 2015/09
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.030mm
  Càng nâng dài: 1.220mm
  Bình điện khô: KCEC-FV1260 72V-420Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  JUNGHEINRICH GTP 216 (03042)

  Xe kéo JUNGHEINRICH GTP 216
  Mã sản phẩm: 03042
  Nhà sản xuất: JUNGHEINRICH
  Model: GTP 216
  Số series: 91600296
  Sản xuất năm: 2016
  Tải trọng: 1600kg
  Khung kéo: 800x1200mm
  Bánh xe: Bánh PU mới

 • New

  KOMATSU FD15LC-20 (03085)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD15LC-20
  Mã sản phẩm: 03085
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD15LC-20
  Số Series: 652949
  Sản xuất năm: 2005/9
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Số sàn
  Bánh xe: bánh đặc (ĐQSD)

 • New

  KOMATSU FB15-12 (03084)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 03084
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 841644
  Sản xuất năm: 2011/08
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện: KOBE 48V, ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE H35D-01 (03051)

  Xe nâng dầu LINDE H35D-01
  Mã sản phẩm: 03051
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H35D-01
  Số series: H2X393C05301
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 3.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.655mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.655)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.170mm
  Càng nâng dài: 1.600mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE T20SP (03128)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03128
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131D04553
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-500Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • New

  LINDE T20SP (03127)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03127
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131D04523
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-500Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • New

  LINDE T20SP (03126)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03126
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131D04419
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-375Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • New

  LINDE T20SP (03125)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03125
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131D4267
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-625Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • New

  LINDE T20SP (03121)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03121
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131Z00872
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-625Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • New

  LINDE T20SP (03117)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03117
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131E03876
  Sản xuất năm: 2014
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-375Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • New

  LINDE T20SP (03116)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03116
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131E03855
  Sản xuất năm: 2014
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-375Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • New

  LINDE H160-600 (02480)

  Xe nâng dầu LINDE H160-600
  Mã sản phẩm: 02480
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H160-600
  Số series: E11401C00075
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 16.000kg
  Chiều cao làm việc: 5.500mm
  Bánh xe: Bánh hơi, bánh trước bánh đôi, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FB15EXL-11 (02767)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15EXL-11
  Mã sản phẩm: 02767
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15EXL-11
  Số Series: 807394
  Sản xuất năm: 2003-05
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1000mm
  Bình điện : Kobe 48V-400Ah ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  JUNGHEINRICH ETV 320 (02643)

  Xe nâng điện JUNGHEINRICH ETV 320 (02643)
  Mã sản phẩm: 02643
  Nhà sản xuất: JUNGHEINRICH
  Model: ETV 320
  Số Series: 91086085
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 10.220mm
  Khung nâng: Triplex (3F10220)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.050mm
  Càng nâng dài: 1.150mm
  Bình điện nước: JUNGHEINRICH 48V-775Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FB09RC-12 (02962)

  Xe nâng điện KOMATSU FB09RC-12
  Mã sản phẩm: 02962
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB09RC-12
  Số Series: 91054
  Sản xuất năm: 2005/08
  Tải trọng nâng: 900kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng: Duplex (VFF3.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2250mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : HITACHI 48V-165Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • MITSUBISHI FD15 (02702)

  Xe nâng dầu MITSUBISHI FD15
  Mã sản phẩm: 02702
  Nhà sản xuất: MITSUBISHI
  Model: FD15
  Số Series: F16C43530
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.300mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.3)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.970mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Động cơ: Mitsubishi
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: 04 bánh đặc (ĐQSD)

 • LINDE H25D (03070A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D
  Mã sản phẩm: 03070A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D
  Số series: H2X392S03020
  Sản xuất năm: 2005
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.700mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.7)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.120mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE N20 (02902)

  Xe nâng pallet điện LINDE N20
  Mã sản phẩm: 02902
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: N20
  Số series: W4X132E00181
  Sản xuất năm: 2014
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng dài: 520×1.150mm
  Động cơ: Hawker 24V500Ah
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • KOMATSU KBT1 (03008J)

  Xe kéo điện KOMATSU KBT1
  Mã sản phẩm: 03008J
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: KBT1
  Số series: 10038
  Tải trọng: 1000kg
  Bình điện: GS 24V ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD