Sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Showing 1–20 of 109 results

 • New

  KOMATSU FB09RC-12 (02962)

  Xe nâng điện KOMATSU FB09RC-12
  Mã sản phẩm: 02962
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB09RC-12
  Số Series: 91054
  Sản xuất năm: 2005/08
  Tải trọng nâng: 900kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng: Duplex (VFF3.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2250mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : HITACHI 48V-165Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FB15RW-14 (02910)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15RW-14
  Mã sản phẩm: 02910
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RW-14
  Số Series: 140075
  Sản xuất năm: 2007/10
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng: Standard (FV4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2800mm
  Chiều dài càng nâng: 1070mm
  Bình điện : GS 48V, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FB13RL-15 (02964)

  Xe nâng điện KOMATSU FB13RL-15
  Mã sản phẩm: 02964
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB13RL-15
  Số Series: 151943
  Sản xuất năm: 2013/07
  Tải trọng nâng: 1.300kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2080mm
  Chiều dài càng nâng: 1000mm
  Bình điện : GS 48V-209Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FB30-12 (02985)

  Xe nâng điện KOMATSU FB30-12
  Mã sản phẩm: 02985
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB30-12
  Số Series: 101862
  Sản xuất năm: 2016/05
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.560mm
  Càng nâng dài: 1.220mm
  Bình điện nước: 72V-566Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD

 • KOMATSU FB30-12 (02984)

  Xe nâng điện KOMATSU FB30-12
  Mã sản phẩm: 02984
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB30-12
  Số Series: 101787
  Sản xuất năm: 2016/04
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.560mm
  Càng nâng dài: 1.520mm
  Bình điện nước: 72V-468Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD

 • KOMATSU FE25-1 (02990)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02990
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300581
  Sản xuất năm: 2015/03
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Càng nâng dài: 1.970mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB20EX-10 (02913)

  Xe nâng điện KOMATSU FB20EX-10
  Mã sản phẩm: 02913
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20EX-10
  Số Series: 813817
  Sản xuất năm: 2003/10
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.980mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Bình điện : 48V-450Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD15T-20 (02986)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD15T-20
  Mã sản phẩm: 02986
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD15T-20
  Số Series: 655287
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB18M-12 (02982)

  Xe nâng điện KOMATSU FB18M-12
  Mã sản phẩm: 02982
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB18M-12
  Số Series: 828869
  Sản xuất năm: 2013/07
  Tải trọng nâng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Bình điện : 48V-565Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FE30-1 (02992)

  Xe nâng điện KOMATSU FE30-1
  Mã sản phẩm: 02992
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE30-1
  Số Series: 303454
  Sản xuất năm: 2017/04
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.600mm
  Càng nâng dài: 1.220mm
  Bình điện : 72V-420Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD30HT-17 (02854)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD30HT-17
  Mã sản phẩm: 02854
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD30HT-17
  Số Series: 300838
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.900mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: 04 bánh trước hơi, 02 bánh sau đặc (ĐQSD)

 • KOMATSU FB14-12 (02905)

  Xe nâng điện KOMATSU FB14-12
  Mã sản phẩm: 02905
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB14-12
  Số Series: 836555
  Sản xuất năm: 2008/11
  Tải trọng nâng: 1.400kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện: Kobe 48V-330Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD.

 • KOMATSU FB15ML-12 (02877)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15ML-12
  Mã sản phẩm: 02877
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15ML-12
  Số Series: 827397
  Sản xuất năm: 2010/12
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.980mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện: Kobe 48V-402Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

 • KOMATSU FB25EXG-11 (02821)

  Xe nâng điện  KOMATSU FB25EXG-11 
  Mã sản phẩm: 02821
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25EXG-11
  Số Series: 819335
  Sản xuất năm: 2011/07
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.960mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Bình điện: GS 48V-935Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FE30-1 (02975)

  Xe nâng điện KOMATSU FE30-1
  Mã sản phẩm: 02975
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE30-1
  Số Series: 303977
  Sản xuất năm: 2017/08
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Triplex (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Càng nâng dài: 1.300mm
  Bình điện : 72V-420Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FE25-1 (02974)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02974
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300767
  Sản xuất năm: 2015/05
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 5.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV5.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.230mm
  Càng nâng dài: 1.220mm
  Bình điện : 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB30-12 (02972)

  Xe nâng điện  KOMATSU FB30-12 
  Mã sản phẩm: 02972
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB30-12
  Số Series: 101133
  Sản xuất năm: 2015/03
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.580mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Bình điện : 72V-545Ah,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB13RSF-14 (02965)

  Xe nâng điện KOMATSU FB13RSF-14
  Mã sản phẩm: 02965
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB13RSF-14
  Số Series: 141756
  Sản xuất năm: 2016/05
  Tải trọng nâng: 1.300kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2000mm
  Chiều dài càng nâng: 1070mm
  Bình điện: GS 48V-209Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FB15HB-12 (02971)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15HB-12 
  Mã sản phẩm: 02971
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15HB-12
  Số Series: 840262
  Sản xuất năm: 2010/12
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.220mm
  Bình điện: HITACHI 48V-468Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD.

 • KOMATSU FB15-12 (02970)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02970
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 851968
  Sản xuất năm: 2017/03
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.980mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện: HITACHI 48V-468Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD.