Xe nâng dầu

Xe nâng dầu Tín Quang

Showing 1–20 of 26 results

 • New

  KOMATSU FD15LC-20 (03085)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD15LC-20
  Mã sản phẩm: 03085
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD15LC-20
  Số Series: 652949
  Sản xuất năm: 2005/9
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Số sàn
  Bánh xe: bánh đặc (ĐQSD)

 • New

  LINDE H35D-01 (03051)

  Xe nâng dầu LINDE H35D-01
  Mã sản phẩm: 03051
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H35D-01
  Số series: H2X393C05301
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 3.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.655mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.655)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.170mm
  Càng nâng dài: 1.600mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • New

  LINDE H160-600 (02480)

  Xe nâng dầu LINDE H160-600
  Mã sản phẩm: 02480
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H160-600
  Số series: E11401C00075
  Sản xuất năm: 2012
  Tải trọng: 16.000kg
  Chiều cao làm việc: 5.500mm
  Bánh xe: Bánh hơi, bánh trước bánh đôi, ĐQSD

 • MITSUBISHI FD15 (02702)

  Xe nâng dầu MITSUBISHI FD15
  Mã sản phẩm: 02702
  Nhà sản xuất: MITSUBISHI
  Model: FD15
  Số Series: F16C43530
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.300mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.3)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.970mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Động cơ: Mitsubishi
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: 04 bánh đặc (ĐQSD)

 • LINDE H25D (03070A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D
  Mã sản phẩm: 03070A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D
  Số series: H2X392S03020
  Sản xuất năm: 2005
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.700mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.7)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.120mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE N20 (02902)

  Xe nâng pallet điện LINDE N20
  Mã sản phẩm: 02902
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: N20
  Số series: W4X132E00181
  Sản xuất năm: 2014
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng dài: 520×1.150mm
  Động cơ: Hawker 24V500Ah
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • LINDE HT25D (01256)

  Xe nâng dầu LINDE HT25D
  Mã sản phẩm: 01256
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: HT25D
  Số series: C11218F00048
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 2750mm
  Khung nâng: Duplex (VFF2.750)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.119mm
  Càng nâng dài: 1.020mm
  Động cơ: Yanmar
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H25D-01 (02144A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02144A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392N01785
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.000)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.600mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H25D-01 (02479A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02479A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392N01963
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.100mm
  Khung nâng: Standard (FV3.100)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.170mm
  Càng nâng dài: 1.100mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE HT25D (01370)

  Xe nâng dầu LINDE HT25D
  Mã sản phẩm: 01370
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: HT25D
  Số series: C11218F00359
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.050mm
  Khung nâng: Standard (FV4.050)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.870mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Động cơ: Yanmar
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H30D (01682)

  Xe nâng dầu LINDE H30D
  Mã sản phẩm: 01682
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D
  Số series: H2X393Z01219
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng: Duplex (VFF3.500)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.380mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H30D (02570A)

  Xe nâng dầu LINDE H30D
  Mã sản phẩm: 02570A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D
  Số series: H2X393P02273
  Sản xuất năm: 2003
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.700mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.700)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.180mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H30D-02 (03052)

  Xe nâng dầu LINDE H30D-02
  Mã sản phẩm: 03052
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D-02
  Số series: H2X393F04538
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.655mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.655)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.140mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD30HT-17 (02854)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD30HT-17
  Mã sản phẩm: 02854
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD30HT-17
  Số Series: 300838
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.900mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: 04 bánh trước hơi, 02 bánh sau đặc (ĐQSD)

 • KOMATSU FD30T-14 (02771A)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD30T-14
  Mã sản phẩm: 02771A
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD30T-14
  Số Series: 554139
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.050mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.150mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H25D-03 (02180B)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-03
  Mã sản phẩm: 02180B
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-03
  Số series: H2X351N02972
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.490mm
  Khung nâng: Standard (FV3.490)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.340mm
  Càng nâng dài: 1.100mm
  Động cơ: Perkins
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H16D-03 (02706)

  Xe nâng dầu LINDE H16D-03
  Mã sản phẩm: 02706
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H16D-03
  Số series: H2X350N02075
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.955mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE HT25D (01318)

  Xe nâng dầu LINDE HT25D
  Mã sản phẩm: 01318
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: HT25D
  Số series: C11218F00065
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.100mm
  Khung nâng: Standard (FV3.1)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.200mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Động cơ: Yanmar (nhập khẩu từ Nhật Bản)
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H20D-01 (02133)

  Xe nâng dầu LINDE H20D-01
  Mã sản phẩm: 02133
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H20D-01
  Số series: H2X392T01844
  Sản xuất năm: 2006
  Tải trọng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.150mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD25T-16 (02468)

  Xe nâng dầu Komatsu FD25T-16
  Mã sản phẩm: 02468
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD25T-16
  Số series: 720337
  Sản xuất năm: 2006/10
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.900mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Khung nâng: Triplex (FV3.0)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe:  bánh đặc , ĐQSD