Xe nâng điện

Xe nâng điện

Showing 1–20 of 40 results

 • New

  KOMATSU FB25-12 (02914)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25-12
  Mã sản phẩm: 02914
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25-12
  Số Series: 100171
  Sản xuất năm: 2013/10
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.530mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện : GS 72V-360Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh hơi, ĐQSD

 • KOMATSU FB25HB-11 (02271)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25HB-11
  Mã sản phẩm: 02271
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Số Series: 818416
  Sản xuất năm: 2010/12
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.000mm
  Bình điện: Hoppecke 48V-565Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB15-12 (02906)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02906
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 832223
  Sản xuất năm: 2007/09
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.530mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện: KOBE 48V-402Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB10M-12 (02904)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10M-12
  Mã sản phẩm: 02904
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10M-12
  Số Series: 827681
  Sản xuất năm: 2011/06
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Duplex (VFF3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.960mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : KOBE 48V-280Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FE30-1 (02885)

  Xe nâng điện KOMATSU FE30-1
  Mã sản phẩm: 02885
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE30-1
  Số Series: 302138
  Sản xuất năm: 2016/06
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Càng nâng dài: 2.000mm
  Bình điện : KCEC-FV1260 72V-420Ah,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB15-12 (02852)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02852
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 831784
  Sản xuất năm: 2007/07
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện : KOBE 48V-402Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB20-12(02788)

  Xe nâng điện KOMATSU FB20-12
  Mã sản phẩm: 02788
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20-12
  Số Series: 102155
  Sản xuất năm: 2017/01
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện : GS 72V-360Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB15-12 (02908)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02908
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 849003
  Sản xuất năm: 2015/06
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.530mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện : KOBE 48V-402Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB15-12 (02907)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02907
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 845822
  Sản xuất năm: 2013/10
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.950mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện : KOBE 48V-565Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB15-12 (02909)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02909
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 850942
  Sản xuất năm: 2016/07
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.990mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện : HITACHI 48V-402Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE E16C (02583)

  Xe nâng điện LINDE E16C
  Mã sản phẩm: 02583
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: E16C
  Số series: C11275V04416
  Sản xuất năm: 2019
  Tải trọng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 3.070mm
  Khung nâng: Standard (2F3070)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.170mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện: Hitachi 48V-470Ah mới ,máy sạc 48V-100Ah mới.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FE25-1 (02883)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02883
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 301052
  Sản xuất năm: 2015/09
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.998mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Bình điện : KCEC-FV1260 72V-420Ah,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặt, ĐQSD

 • LINDE E16P-01 (01690)

  Xe nâng điện LINDE E16P-01
  Mã sản phẩm: 01690
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: E16P-01
  Số series: H2X386A09918
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (2F3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.500mm
  Bình điện: Hawke 48V-575Ah,,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB20EX-10 (02913)

  Xe nâng điện KOMATSU FB20EX-10
  Mã sản phẩm: 02913
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20EX-10
  Số Series: 813817
  Sản xuất năm: 2003/10
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.800mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : Kobe 48V-450Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE E16H-01 (02894)

  Xe nâng điện LINDE E16H-01
  Mã sản phẩm: 02894
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: E16H-01
  Số series: H2X386A05811
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 4.920mm
  Khung nâng: Triplex(3F4.9)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.200mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Bình điện: HAWKER 48V-750Ah,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB25-12 (02768)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25-12
  Mã sản phẩm: 02768
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25-12
  Số Series: 100383
  Sản xuất năm: 2014/02
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng:  Triplex (3F4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.100mm
  Chiều dài càng nâng: 1.370mm
  Bình điện : GS 72V-470Ah, ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB13M-12 (02808)

  Xe nâng điện KOMATSU FB13M-12
  Mã sản phẩm: 02808
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB13M-12
  Số Series: 826082
  Sản xuất năm: 2008/04
  Tải trọng nâng: 1.300kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2000mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : Kobe 48V , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FE25-1 (02826)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02826
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300578
  Sản xuất năm: 2015/03
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.200mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Bình điện : KCEC-FV1260 72V-360Ah,
  Bánh xe: Bánh đặt, ĐQSD

 • KOMATSU FB15EX-10 (02876)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15EX-10 
  Mã sản phẩm: 02876
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15EX-10
  Số Series: 805603
  Sản xuất năm: 2002/06
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1995mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : Kobe 48V-400Ah , ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FE25-1 (02881)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02881
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300350
  Sản xuất năm: 2014/10
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.760mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Bình điện : KCEC-FV1260 72V-420Ah,máy sạc Komatsu:3BB-90-64401 Seri : 1410047,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặt, ĐQSD