Electric

Tải trọng 1400 kg

Showing 1–20 of 40 results

 • New

  KOMATSU FD25C-14 (03157)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD25LC-14
  Mã sản phẩm: 03157
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD25LC-14
  Số Series: 553006
  Sản xuất năm: 2000/09
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.520mm
  Chiều dài càng nâng: 1200mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Số sàn
  Bánh xe: bánh đặc (ĐQSD)

 • New

  KOMATSU FD10LC-16 (03155)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD10LC-16
  Mã sản phẩm: 03155
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD10LC-16
  Số Series: 610209
  Sản xuất năm: 1997/10
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.980mm
  Chiều dài càng nâng: 1070mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Số sàn
  Bánh xe: bánh đặc (ĐQSD)

 • New

  KOMATSU FB25EXG-11 (02821)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25EXG-11
  Mã sản phẩm: 02821
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25EXG-11
  Số Series: 819335
  Sản xuất năm: 2011/07
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.970mm
  Chiều dài càng nâng: 1070mm
  Bình điện: GS 48V-972Ah , ĐQSD
  Bánh xe: Bánh trước hơi, bánh sau đặc, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FB10M-12 (03151)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10M-12
  Mã sản phẩm: 03151
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10M-15
  Số Series: 828497
  Sản xuất năm: 2012/11
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện: Kobe 48V-280Ah, ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FD15T-21 (03156)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD15T-21
  Mã sản phẩm: 03156
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD15T-21
  Số Series: 208416
  Sản xuất năm: 2015/08
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 970mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc (ĐQSD)

 • LINDE P250 (03146)

  Xe kéo điện LINDE P250
  Mã sản phẩm: 03146
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: P250
  Số series: 51X127B00282
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng: 25.000kg
  Bình điện: Hoppecke 80V-620Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • BT PMX45 (03146C)

  Xe rút thay bình BT PMX45
  Mã sản phẩm: (03146C)
  Nhà sản xuất: BT
  Model: PMX45
  Số series: PMX45532126013
  Bình điện: GNB 24V-225Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh PU, ĐQSD

 • RAYMOND 8410 (03146B)

  Xe rút thay bình RAYMOND 8410
  Mã sản phẩm: 03146B
  Nhà sản xuất: RAYMOND
  Model: 8410
  Số series: 841-12-12204
  Bình điện: GNB 24V-225Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh PU, ĐQSD

 • LINDE E16L-01 (01277)

  Xe nâng điện LINDE E16L-01
  Mã sản phẩm: 01277
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: E16L-01
  Số series: H2X386W06715
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 3.140mm
  Khung nâng: Duplex (VFF314)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.100mm
  Càng nâng dài: 1.300mm
  Bình điện: Hawker 48V-575Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD25T-16 (03086)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-16
  Mã sản phẩm: 03086
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD25T-16
  Số Series: 712034
  Sản xuất năm: 2006/02
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.300mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.3)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.920mm
  Chiều dài càng nâng: 1070mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc (ĐQSD)

 • KOMATSU FE25-1 (02673)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02673
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300370
  Sản xuất năm: 2014/11
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Bình điện khô: KCEC-FV1260 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB14RL-15 (03083)

  Xe nâng điện KOMATSU FB14RL-15
  Mã sản phẩm: 03083
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB14RL-15
  Số Series: 154723
  Sản xuất năm: 2015/06
  Tải trọng nâng: 1400kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard mast (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2450mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : GS 48V, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FE30-1 (03087)

  Xe nâng điện KOMATSU FE30-1
  Mã sản phẩm: 03087
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE30-1
  Số Series: 301066
  Sản xuất năm: 2015/09
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.030mm
  Càng nâng dài: 1.220mm
  Bình điện khô: KCEC-FV1260 72V-420Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • JUNGHEINRICH GTP 216 (03042)

  Xe kéo JUNGHEINRICH GTP 216
  Mã sản phẩm: 03042
  Nhà sản xuất: JUNGHEINRICH
  Model: GTP 216
  Số series: 91600296
  Sản xuất năm: 2016
  Tải trọng: 1600kg
  Khung kéo: 800x1200mm
  Bánh xe: Bánh PU mới

 • KOMATSU FD15LC-20 (03085)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD15LC-20
  Mã sản phẩm: 03085
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD15LC-20
  Số Series: 652949
  Sản xuất năm: 2005/9
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Số sàn
  Bánh xe: bánh đặc (ĐQSD)

 • KOMATSU FB15EXL-11 (02767)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15EXL-11
  Mã sản phẩm: 02767
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15EXL-11
  Số Series: 807394
  Sản xuất năm: 2003-05
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1000mm
  Bình điện : Kobe 48V-400Ah ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • JUNGHEINRICH ETV 320 (02643)

  Xe nâng điện JUNGHEINRICH ETV 320 (02643)
  Mã sản phẩm: 02643
  Nhà sản xuất: JUNGHEINRICH
  Model: ETV 320
  Số Series: 91086085
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 10.220mm
  Khung nâng: Triplex (3F10220)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.050mm
  Càng nâng dài: 1.150mm
  Bình điện nước: JUNGHEINRICH 48V-775Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FB09RC-12 (02962)

  Xe nâng điện KOMATSU FB09RC-12
  Mã sản phẩm: 02962
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB09RC-12
  Số Series: 91054
  Sản xuất năm: 2005/08
  Tải trọng nâng: 900kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng: Duplex (VFF3.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2250mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : HITACHI 48V-165Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU KBT1 (03008J)

  Xe kéo điện KOMATSU KBT1
  Mã sản phẩm: 03008J
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: KBT1
  Số series: 10038
  Tải trọng: 1000kg
  Bình điện: GS 24V ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE W08 (03043)

  Xe kéo điện LINDE W08 
  Mã sản phẩm: 03043
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: W08
  Số series: W41191F00166
  Sản xuất năm: 2015
  Lực kéo: 1400N
  Tải trọng: 800kg
  Bình điện: 48V ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD