ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CÔNG TY XE NÂNG TÍN QUANG

nhân sự xe nâng Tín Quang

Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang thời gian đầu thành lập chỉ có 5 nhân sự.

Trải qua quá trình phát triển, công ty đã tăng cường thêm đội ngũ nhân sự nhằm đảm bảo đáp ứng được các hoạt động kinh doanh đang ngày càng mở rộng.

Đến hiện nay Tín Quang đã có trên 60 nhân sự, trong đó với 40 nhân sự thuộc phòng Kinh Doanh và Phòng Kỹ Thuật. Điều này giúp công ty có thể phục vụ khách hàng của mình một cách tối ưu nhất.

 

nhân sự xe nâng Tín Quang

Tập thể nhân viên Tín Quang 2015

nhân sự xe nâng Tín Quang

Tập thể nhân viên kỹ thuật Tín Quang 2015

nhân sự xe nâng Tín Quang

Tập thể nhân viên kỹ thuật Tín Quang 2015

nhân sự xe nâng Tín Quang

Tập thể nhân viên Tín Quang 2015