[:vi]

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CÔNG TY XE NÂNG TÍN QUANG

Mục tiêu của công ty Tín Quang là góp phần hỗ trợ cho sự thành công của khách hàng vì thành công của khách hàng là thành công của công ty. Để đạt được điều, này, Tín Quang đưa ra 3 phương châm làm kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của mình.

CHẤT LƯỢNG

website-phuong-cham-hoat-dong-01

Mang đến cho khách hàng sản phẩm có chất lượng với chi phí đầu tư hiệu quả

DỊCH VỤ

website-phuong-cham-hoat-dong-02

Cam kết nỗ lực cung cấp dịch vụ sau bán hàng hoàn chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

TRÁCH NHIỆM

website-phuong-cham-hoat-dong-03

Tín Quang nhận thức có trách nhiệm với các khách hàng và nhân viên của mình

[:en]

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CÔNG TY XE NÂNG TÍN QUANG

Mục tiêu của công ty Tín Quang là góp phần hỗ trợ cho sự thành công của khách hàng vì thành công của khách hàng là thành công của công ty. Để đạt được điều, này, Tín Quang đưa ra 3 phương châm làm kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của mình.

CHẤT LƯỢNG

website-phuong-cham-hoat-dong-01

Mang đến cho khách hàng sản phẩm có chất lượng với chi phí đầu tư hiệu quả

DỊCH VỤ

website-phuong-cham-hoat-dong-02

Cam kết nỗ lực cung cấp dịch vụ sau bán hàng hoàn chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

TRÁCH NHIỆM

website-phuong-cham-hoat-dong-03

Tín Quang nhận thức có trách nhiệm với các khách hàng và nhân viên của mình

[:]