Bánh xe PU (Polyurethane)

Bánh xe Polyurethane (PU)

– Chuyên dùng cho các loại xe Reach trucks, Pallet stackers, Electric pallet trucks.
– Chất liệu: Polyurethane (PU), Volkollan,…
– Hàng chính hãng.