Bộ dịch càng xe nâng – Fork Positioners

Bộ dịch càng xe nâng – Fork Positioners
Nhà sản xuất: Stabau
Model: S11-ZVKGS25-BR01
Số Series: 1147414
Sản xuất năm: 2015
Tải trọng: 1.800kg

Mã: 1147414 Danh mục: