Càng giả xe nâng

Các loại càng nối dài, càng giả
– Nâng chiều dài càng nâng đáp ứng điều kiện hoạt động.
– Chất liệu thép cao cấp đáp ứng điều kiện làm việc ổn định.