Càng tròn nâng cuộn

Càng tròn nâng cuộn
Sản xuất năm: 2020
Chiều dài: 2000mm
Phi: 170mm.