Phích cắm bình

Phích cắm bình điện
Phích cắm bình điện xe nâng các loại.