1500 kg

Showing 1–20 of 25 results

 • New

  KOMATSU FB09RC-12 (02962)

  Xe nâng điện KOMATSU FB09RC-12
  Mã sản phẩm: 02962
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB09RC-12
  Số Series: 91054
  Sản xuất năm: 2005/08
  Tải trọng nâng: 900kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng: Duplex (VFF3.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2250mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : HITACHI 48V-165Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FB15RW-14 (02910)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15RW-14
  Mã sản phẩm: 02910
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RW-14
  Số Series: 140075
  Sản xuất năm: 2007/10
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng: Standard (FV4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2800mm
  Chiều dài càng nâng: 1070mm
  Bình điện : GS 48V, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • New

  KOMATSU FB13RL-15 (02964)

  Xe nâng điện KOMATSU FB13RL-15
  Mã sản phẩm: 02964
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB13RL-15
  Số Series: 151943
  Sản xuất năm: 2013/07
  Tải trọng nâng: 1.300kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2080mm
  Chiều dài càng nâng: 1000mm
  Bình điện : GS 48V-209Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FD15T-20 (02986)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD15T-20
  Mã sản phẩm: 02986
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD15T-20
  Số Series: 655287
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD30HT-17 (02854)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD30HT-17
  Mã sản phẩm: 02854
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD30HT-17
  Số Series: 300838
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.900mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: 04 bánh trước hơi, 02 bánh sau đặc (ĐQSD)

 • KOMATSU FB14-12 (02905)

  Xe nâng điện KOMATSU FB14-12
  Mã sản phẩm: 02905
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB14-12
  Số Series: 836555
  Sản xuất năm: 2008/11
  Tải trọng nâng: 1.400kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện: Kobe 48V-330Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD.

 • KOMATSU FB15ML-12 (02877)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15ML-12
  Mã sản phẩm: 02877
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15ML-12
  Số Series: 827397
  Sản xuất năm: 2010/12
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.980mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện: Kobe 48V-402Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD.

 • KOMATSU FB13RSF-14 (02965)

  Xe nâng điện KOMATSU FB13RSF-14
  Mã sản phẩm: 02965
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB13RSF-14
  Số Series: 141756
  Sản xuất năm: 2016/05
  Tải trọng nâng: 1.300kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2000mm
  Chiều dài càng nâng: 1070mm
  Bình điện: GS 48V-209Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FB15HB-12 (02971)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15HB-12 
  Mã sản phẩm: 02971
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15HB-12
  Số Series: 840262
  Sản xuất năm: 2010/12
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.220mm
  Bình điện: HITACHI 48V-468Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD.

 • KOMATSU FB15-12 (02970)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02970
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 851968
  Sản xuất năm: 2017/03
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.980mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện: HITACHI 48V-468Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD.

 • KOMATSU FB15-12 (02966)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02966
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 831988
  Sản xuất năm: 2007/08
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện: KOBE 48V-402Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB15-12 (02967)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02967
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 837620
  Sản xuất năm: 2009/08
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.3 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện: KOBE 48V-565Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD30T-14 (02771A)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD30T-14
  Mã sản phẩm: 02771A
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD30T-14
  Số Series: 554139
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.050mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.150mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB25-12 (02914)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25-12
  Mã sản phẩm: 02914
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25-12
  Số Series: 100171
  Sản xuất năm: 2013/10
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.530mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện : GS 72V-360Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh hơi, ĐQSD

 • KOMATSU FB25HB-11 (02271)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25HB-11
  Mã sản phẩm: 02271
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25HB-11
  Số Series: 818416
  Sản xuất năm: 2010/12
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 1.000mm
  Bình điện: Hoppecke 48V-565Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB15-12 (02906)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02906
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 832223
  Sản xuất năm: 2007/09
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.530mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện: KOBE 48V-402Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB10M-12 (02904)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10M-12
  Mã sản phẩm: 02904
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10M-12
  Số Series: 827681
  Sản xuất năm: 2011/06
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Duplex (VFF3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.960mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : KOBE 48V-280Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD18H-15 (02666)

  Xe nâng điện KOMATSU FD18H-15
  Mã sản phẩm: 02666
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD18H-15
  Số Series: 230116
  Sản xuất năm: 1988/11
  Tải trọng nâng: 1.800kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB20-12(02788)

  Xe nâng điện KOMATSU FB20-12
  Mã sản phẩm: 02788
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20-12
  Số Series: 102155
  Sản xuất năm: 2017/01
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện : GS 72V-360Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB15-12 (02907)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02907
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 845822
  Sản xuất năm: 2013/10
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.950mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Bình điện : KOBE 48V-565Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD