T20SP

Showing all 7 results

 • LINDE T20SP (03128)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03128
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131D04553
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-500Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • LINDE T20SP (03127)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03127
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131D04523
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-500Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • LINDE T20SP (03126)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03126
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131D04419
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-375Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • LINDE T20SP (03125)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03125
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131D4267
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-625Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • LINDE T20SP (03121)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03121
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131Z00872
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-625Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • LINDE T20SP (03117)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03117
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131E03876
  Sản xuất năm: 2014
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-375Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD

 • LINDE T20SP (03116)

  Xe nâng pallet điện LINDE T20SP
  Mã sản phẩm: 03116
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: T20SP
  Số series: W4X131E03855
  Sản xuất năm: 2014
  Tải trọng: 2.000kg
  Càng nâng: 560×1.150mm
  Bình điện: 24V-375Ah, ĐQSD
  Bánh xe: PU, ĐQSD