Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 21–40 of 71 results

 • LINDE HT25D (01256)

  Xe nâng dầu LINDE HT25D
  Mã sản phẩm: 01256
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: HT25D
  Số series: C11218F00048
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 2750mm
  Khung nâng: Duplex (VFF2.750)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.119mm
  Càng nâng dài: 1.020mm
  Động cơ: Yanmar
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • TOYOTA BT-HBW13 (03008I)

  Xe nâng điện dẫn bộ TOYOTA BT-HBW13
  Mã sản phẩm: 03008I
  Nhà sản xuất: TOYOTA
  Model: BT-HBW13
  Số series: BT-HBW13-10956
  Sản xuất năm: 2007
  Tải trọng: 1.300kg
  Càng nâng: 680x1070mm
  Bình điện: Toyota 24V, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu PU, ĐQSD

 • LINDE H25D-01 (02144A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02144A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392N01785
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.000)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.600mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H25D-01 (02479A)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02479A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392N01963
  Sản xuất năm: 2002
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.100mm
  Khung nâng: Standard (FV3.100)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.170mm
  Càng nâng dài: 1.100mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE HT25D (01370)

  Xe nâng dầu LINDE HT25D
  Mã sản phẩm: 01370
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: HT25D
  Số series: C11218F00359
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.050mm
  Khung nâng: Standard (FV4.050)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.870mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Động cơ: Yanmar
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H30D (01682)

  Xe nâng dầu LINDE H30D
  Mã sản phẩm: 01682
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D
  Số series: H2X393Z01219
  Sản xuất năm: 2009
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng: Duplex (VFF3.500)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.380mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H30D (02570A)

  Xe nâng dầu LINDE H30D
  Mã sản phẩm: 02570A
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D
  Số series: H2X393P02273
  Sản xuất năm: 2003
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.700mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.700)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.180mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE W08 (03043)

  Xe kéo điện LINDE W08 
  Mã sản phẩm: 03043
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: W08
  Số series: W41191F00166
  Sản xuất năm: 2015
  Lực kéo: 1400N
  Tải trọng: 800kg
  Bình điện: 48V ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE L16AS (01951)

  Xe nâng pallet điện LINDE L16AS
  Mã sản phẩm: 01951
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: L16AS
  Số series: W4X131E01179
  Sản xuất năm: 2014
  Tải trọng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Duplex (VFF3.000)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.900mm
  Càng nâng: 560x1500mm
  Bình điện : Hawker 24V-375Ah ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • LINDE H30D-02 (03052)

  Xe nâng dầu LINDE H30D-02
  Mã sản phẩm: 03052
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D-02
  Số series: H2X393F04538
  Sản xuất năm: 2015
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.655mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.655)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.140mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB13RL-15 (02963)

  Xe nâng điện KOMATSU FB13RL-15
  Mã sản phẩm: 02963
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB13RL-15
  Số Series: 151916
  Sản xuất năm: 2013/07
  Tải trọng nâng: 1.300kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng: Triplex (TFV4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2080mm
  Chiều dài càng nâng: 1000mm
  Bình điện : GS 48V-209Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu Polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FB30-12 (02985)

  Xe nâng điện KOMATSU FB30-12
  Mã sản phẩm: 02985
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB30-12
  Số Series: 101862
  Sản xuất năm: 2016/05
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.560mm
  Càng nâng dài: 1.220mm
  Bình điện nước: 72V-566Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD

 • KOMATSU FB30-12 (02984)

  Xe nâng điện KOMATSU FB30-12
  Mã sản phẩm: 02984
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB30-12
  Số Series: 101787
  Sản xuất năm: 2016/04
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.560mm
  Càng nâng dài: 1.520mm
  Bình điện nước: 72V-468Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh hơi, ĐQSD

 • KOMATSU FE25-1 (02990)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02990
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300581
  Sản xuất năm: 2015/03
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Càng nâng dài: 1.970mm
  Bình điện khô: 72V-360Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB20EX-10 (02913)

  Xe nâng điện KOMATSU FB20EX-10
  Mã sản phẩm: 02913
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20EX-10
  Số Series: 813817
  Sản xuất năm: 2003/10
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.980mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Bình điện : 48V-450Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FE30-1 (02992)

  Xe nâng điện KOMATSU FE30-1
  Mã sản phẩm: 02992
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE30-1
  Số Series: 303454
  Sản xuất năm: 2017/04
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.600mm
  Càng nâng dài: 1.220mm
  Bình điện : 72V-420Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FD30HT-17 (02854)

  Xe nâng dầu KOMATSU FD30HT-17
  Mã sản phẩm: 02854
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FD30HT-17
  Số Series: 300838
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.900mm
  Chiều dài càng nâng: 1.070mm
  Động cơ: Komatsu
  Hộp số: Tự động
  Bánh xe: 04 bánh trước hơi, 02 bánh sau đặc (ĐQSD)

 • KOMATSU FB25EXG-11 (02821)

  Xe nâng điện  KOMATSU FB25EXG-11 
  Mã sản phẩm: 02821
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25EXG-11
  Số Series: 819335
  Sản xuất năm: 2011/07
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.960mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Bình điện: GS 48V-935Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB30-12 (02972)

  Xe nâng điện  KOMATSU FB30-12 
  Mã sản phẩm: 02972
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB30-12
  Số Series: 101133
  Sản xuất năm: 2015/03
  Tải trọng nâng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.580mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Bình điện : 72V-545Ah,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB15-12 (02966)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15-12
  Mã sản phẩm: 02966
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15-12
  Số Series: 831988
  Sản xuất năm: 2007/08
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0 )
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.000mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện: KOBE 48V-402Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD