Xe nâng đã qua sử dụng

Showing 41–60 of 82 results

 • LINDE E16C (02583)

  Xe nâng điện LINDE E16C
  Mã sản phẩm: 02583
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: E16C
  Số series: C11275V04416
  Sản xuất năm: 2019
  Tải trọng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 3.070mm
  Khung nâng: Standard (2F3070)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.170mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện: Hitachi 48V-470Ah mới ,máy sạc 48V-100Ah mới.
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FE25-1 (02883)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02883
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 301052
  Sản xuất năm: 2015/09
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.998mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Bình điện : KCEC-FV1260 72V-420Ah,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặt, ĐQSD

 • LINDE E16P-01 (01690)

  Xe nâng điện LINDE E16P-01
  Mã sản phẩm: 01690
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: E16P-01
  Số series: H2X386A09918
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (2F3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.500mm
  Bình điện: Hawke 48V-575Ah,,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB20EX-10 (02913)

  Xe nâng điện KOMATSU FB20EX-10
  Mã sản phẩm: 02913
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB20EX-10
  Số Series: 813817
  Sản xuất năm: 2003/10
  Tải trọng nâng: 2.000kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.800mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : Kobe 48V-450Ah , ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE E16H-01 (02894)

  Xe nâng điện LINDE E16H-01
  Mã sản phẩm: 02894
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: E16H-01
  Số series: H2X386A05811
  Sản xuất năm: 2010
  Tải trọng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 4.920mm
  Khung nâng: Triplex(3F4.9)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.200mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Bình điện: HAWKER 48V-750Ah,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB25-12 (02768)

  Xe nâng điện KOMATSU FB25-12
  Mã sản phẩm: 02768
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB25-12
  Số Series: 100383
  Sản xuất năm: 2014/02
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng:  Triplex (3F4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.100mm
  Chiều dài càng nâng: 1.370mm
  Bình điện : GS 72V-470Ah, ĐQSD
  Bánh xe: bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H25D (02870)

  Xe nâng dầu LINDE H25D 
  Mã sản phẩm: 02870
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D
  Số series: H2X392W01128
  Sản xuất năm: 2008
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.715mm
  Khung nâng: Triplex(3F4715)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.100mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FE25-1 (02826)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02826
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300578
  Sản xuất năm: 2015/03
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.500mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.200mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Bình điện : KCEC-FV1260 72V-360Ah,
  Bánh xe: Bánh đặt, ĐQSD

 • KOMATSU FD25T-16 (02468)

  Xe nâng dầu Komatsu FD25T-16
  Mã sản phẩm: 02468
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD25T-16
  Số series: 720337
  Sản xuất năm: 2006/10
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.900mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Khung nâng: Triplex (FV3.0)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe:  bánh đặc , ĐQSD

 • KOMATSU FD15LC-18 (02530)

  Xe nâng dầu Komatsu FD15LC-18
  Mã sản phẩm: 02530
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD15LC-18
  Số series: 641535
  Sản xuất năm: 2003/01
  Tải trọng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.970mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Khung nâng: Duplext mast (2w3)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe:   bánh đặc , ĐQSD

 • KOMATSU FD25T-15 (02467)

  Xe nâng dầu Komatsu FD25T-15
  Mã sản phẩm: 02467
  Nhà sản xuất: Komatsu
  Model: FD25T-15
  Số series: 571866
  Sản xuất năm: 2002/11
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.700mm
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Khung nâng: Duplext mast (2W0920)
  Nhiên liệu: Diesel
  Bánh xe: 2 bánh sau bánh đặc , ĐQSD

 • LINDE H25D-03 (02840)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-03
  Mã sản phẩm: 02840
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-03
  Số series: HC1X351M00431
  Sản xuất năm: 2001
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.025mm
  Khung nâng: Triplex(3F4025)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.150mm
  Càng nâng dài: 1.070mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • LINDE H30D (02841)

  Xe nâng dầu LINDE H30D
  Mã sản phẩm: 02841
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H30D
  Số series: H2X393U03976
  Sản xuất năm: 2007
  Tải trọng: 3.000kg
  Chiều cao làm việc: 4.655mm
  Khung nâng: Triplex (3F4655)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.170mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD

 • KOMATSU FB15EX-10 (02876)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15EX-10 
  Mã sản phẩm: 02876
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15EX-10
  Số Series: 805603
  Sản xuất năm: 2002/06
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1995mm
  Chiều dài càng nâng: 920mm
  Bình điện : Kobe 48V-400Ah , ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FE25-1 (02881)

  Xe nâng điện KOMATSU FE25-1
  Mã sản phẩm: 02881
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FE25-1
  Số Series: 300350
  Sản xuất năm: 2014/10
  Tải trọng nâng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 4.500mm
  Khung nâng: Standrad (FV4.5)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2.760mm
  Càng nâng dài: 920mm
  Bình điện : KCEC-FV1260 72V-420Ah,máy sạc Komatsu:3BB-90-64401 Seri : 1410047,ĐQSD
  Bánh xe: Bánh đặt, ĐQSD

 • LINDE R16HD-01 (02701)

  Xe nâng điện Linde R16HD-01
  Mã sản phẩm: 02701
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R16HD-01
  Số Series: H21120D00471
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng nâng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 11.100mm
  Khung nâng: Triplex (3F1110)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.700mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện nước: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • LINDE R16HD-01 (02700)

  Xe nâng điện Linde R16HD-01
  Mã sản phẩm: 02700
  Nhà sản xuất: Linde
  Model: R16HD-01
  Số Series: H21120D00460
  Sản xuất năm: 2013
  Tải trọng nâng: 1.600kg
  Chiều cao làm việc: 11.100mm
  Khung nâng: Triplex (3F1110)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 4.700mm
  Càng nâng dài: 1.000mm
  Bình điện nước: Hawker 48V-700Ah, ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FB10RS-15 (02625)

  Xe nâng điện KOMATSU FB10RS-15 
  Mã sản phẩm: 02625
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB10RS-15
  Số Series: 153359
  Sản xuất năm: 2014/07
  Tải trọng nâng: 1.000kg
  Chiều cao làm việc: 1.000mm
  Khung nâng: Standard (FV4.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2500mm
  Chiều dài càng nâng: 850mm
  Bình điện : GS 48V-201Ah , ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • KOMATSU FB15RS-15 (02845)

  Xe nâng điện KOMATSU FB15RS-15 
  Mã sản phẩm: 02845
  Nhà sản xuất: KOMATSU
  Model: FB15RS-15
  Số Series: 155802
  Sản xuất năm: 2016/05
  Tải trọng nâng: 1.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.000mm
  Khung nâng: Standard (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 2000mm
  Chiều dài càng nâng: 1070mm
  Bình điện : GS 48V-280Ah , ĐQSD
  Bánh xe: Chất liệu polyurethane, ĐQSD

 • LINDE H25D-01 (02672)

  Xe nâng dầu LINDE H25D-01
  Mã sản phẩm: 02672
  Nhà sản xuất: LINDE
  Model: H25D-01
  Số series: H2X392R02783
  Sản xuất năm: 2011
  Tải trọng: 2.500kg
  Chiều cao làm việc: 3.100mm
  Khung nâng: Standrad (FV3.0)
  Khung nâng khi hạ thấp nhất: 1.995mm
  Càng nâng dài: 1.200mm
  Hệ thống thủy lực: Hydrostatic
  Bánh xe: Bánh đặc, ĐQSD