XE NÂNG ĐIỆN E – TRUCK

Xe nâng E – truck là xe nâng điện linh hoạt phổ biến hàng đầu để sử dụng trong nhà kho với hệ thống vận động cầu trước bằng 2 động cơ điện cùng với hệ thống phân bố lực tải từ bo điều khiển linh giúp khả năng hoạt động vượt trội và linh hoạt

PERFORMANCE