XE NÂNG TAY ĐIỆN LINDE

Xe nâng tay điện Linde là dòng xe nâng vừa dùng sức người, vừa dùng điện có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng.
Dòng xe nâng tay Linde này có thể vừa dùng nâng pallet đóng và mở, pallet có khối lượng nhỏ.
Xe hoạt động tốt trong không gia có lối đi phẳng, min nhờ các bánh xe Pu nhựa gắn dưới xe.

HAND PALLET TRUCKS

Handle Pallet Trucks

Xe Nâng Tay Linde M25